OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TUOTE- JA PALVELUMUOTOILUN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Tuote- ja palvelumuotoilun koulutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

muotoilija (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

https://soleops.kyamk.fi/opsnet --> Opetustarjonta