Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Osaat johtaa ja kehittää elämyksellistä ja vastuullista palveluliiketoimintaa. Osaat myös käytännössä toteuttaa matkailu- ja ravitsemispalveluita.

Osaat hyödyntää asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden prosessiosaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Ymmärrät, mitä on yrittäjämäinen toiminta alalla.

Tunnet alan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja osaat hyödyntää digitaalisuutta työssäsi.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolinen osaaminen matkailualan yritystoimintaan ja majoitus-, tapahtuma- tai ruokatuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintaosaaminen antaa sinulle valmiudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin muillakin toimialoilla, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja.

Koulutuksen sisältö

Kaikille restonomiopiskelijoille yhteisiä opintoja ovat
• Ydinosaaminen 155op (sisältää perusharjoittelun 15 op, opinnäytetyön 15op)

Opiskelijan valittavissa on
• Täydentävä osaaminen 55op (sisältää syventävän harjoittelun 15 op)

Täydentävässä osaamisessa valittava seuraavista kokonaisuuksista:
• Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
• Vastuullisuus ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
• Asiakaslähtöisyys ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
• Palveluprosessien kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun. Opintoihisi voit sisällyttää myös esimerkiksi Venäjä-opintoja tai innovaatio- ja yrittäjyysopintoja.

Opinnoissa saat perustaidot matkailupalveluiden ja ruokapalveluiden käytännön tehtävistä sekä vahvat matkailu- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot. Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan käytännön opiskelujaksoilla kampuksen eri oppimisympäristöissä ja alan työpaikoissa. Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.
Koulutuksen keskiössä on matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta ja sen johtaminen. Opiskelet alan markkinointiin ja myyntiin liittyviä perusteita, digimarkkinointia ja palvelujen tuotteistamista. Opit ymmärtämään laskennan merkityksen liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja opit johtamista ja työyhteisötaitoja.

Koulutuksen aikana opit tarkastelemaan ja kehittämään matkailu- ja ravintolapalvelujen toimintoja ja prosesseja huomioiden taloudellisuus, laatu, vastuullisuus ja elämyksellisyys. Voit syventää kehittämis- ja prosessiosaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Opinnoissasi suuntaat tulevaisuuteen. Opit alan tulevaisuuden trendeistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista alalla. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio on osana ydinopintoja, mutta voit syventää alaan liittyvää digiosaamisen taitojasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Vastuullisuus on opinnoissa koko ajan läsnä. Opit ottamaan huomioon ekologisen (esim. luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka, majoituspalvelujen energiatehokkuus, liikkuminen), taloudellisen (kannattavat matkailu- ja ravintolapalvelut, taloudelliset vaikutukset kohdealueelle) ja sosiokulttuurisen (työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, kannustava esimiestyö, vaikutukset paikallisyhteisöihin- ja kulttureihin) näkökulman.
Opit ymmärtämään, miten vastuullisuuden osa-alueet kytkeytyvät ilmastonmuutokseen ja miten voit pienentää matkailun ja ravitsemispalvelujen hiilijalanjälkeä. Voit syventää vastuullisen liiketoiminnan osaamistasi vaihtoehtoisissa opinnoissa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Voit valita opintoja myös Xamkin muiden tutkintojen tarjonnasta sekä yhteisesti tarjottavista opinnoista, esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyysopinnoista, digitaalisen tiedon hallinnan ja palvelujen opinnoista, Venäjä-opinnoista sekä kieliopinnoista.
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnoissa opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä. Saat valmiuksia työskennellä eri alojen ammattilaisten kanssa ja opit ideoimaan ja kehittämään ideoita edelleen yhdessä muiden alojen ihmisten kanssa.

Opinnoissa voit halutessasi hioa omaa yritysideaa ja perustaa oman yrityksen. Digitaalinen tiedonhallinta tutustuttaa sinut erilaisiin tiedonhallinnan mahdollisuuksiin, ja Venäjä-opintojen avulla voit erikoistua matkailu- ja ravitsemisalan Venäjä-osaajaksi.
Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

Kaikille matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijoille yhteiset ydinopinnot 125 op
Täydentävät opinnot 40 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan
Koulutuksen vuositeemat ja osaamistavoitteet ovat seuraavat:
1. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
2. opintovuosi: Esimies. Osaat toimia matkailu- ravitsemisalan esimiestehtävissä.
3.–4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida elämyksellisiä, vastuullisia asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.

Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää opiskella
Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Opintojen toteutus

Keväällä 2020 alkava koulutus on päivätoteutus, ja opiskelet opintojen ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna pääsääntöisesti oman opiskelijaryhmäsi kanssa Mikkelin kampuksella työviikkopohjaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintojen alussa tehtävän henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman avulla voit rakentaa itsellesi myös yksilöllisen opintopolun ja opiskella nopeutetusti tai yhdistää opintoja työtehtäviisi.

Ammattikorkeakouluopiskelun luonteen mukaisesti käytännön harjoittelu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen on keskeistä. Koulutukseen sisältyy 15 op:n perusharjoittelu ja 15 op:n syventävä harjoittelu.

Opinnoissa yhdistyvät käytäntö ja teoria.
Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Alan yrityksiin tehdään opintojen aikana oppimistehtäviä, työelämän edustajat osallistuvat opetukseen, ja pääset tutustumaan yrityksiin opintovierailuilla.
Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana. Pääset tekemään oikeita työelämän tehtäviä ja kehittämään alan yrityksiä yhdessä opettajien ja projektihenkilöstön kanssa.

Opiskelet yhdessä oman ja toisen alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelu kehittää alalla tärkeitä tiimityö-, vuorovaikutus- ja verkko-opiskelutaitoja.

Päiväopinnoissakin voit hyödyntää verkko-opiskelumahdollisuuksia. Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistyä omalla kampuksella tai lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan. Voit myös opiskella laajasti yrittäjyyteen liittyviä opintoja.

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Oppimisväylät
Restonomikoulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen työviikkopohjaisesti.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen väylä edellyttää läsnäoloa.

Opintoja nopeuttavalla väylällä voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna huomattavasti enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista ja verkkomateriaalin hyödyntämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Uramahdollisuudet

Restonomi voi työskennellä esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja tapahtumapalvelujen parissa. Alalla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen.

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• avainasiakaspäällikkö
• kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
• kehittämispäällikkö
• keittiöpäällikkö
• koulutus- ja opetustehtävät
• koordinaattori
• lomakyläesimies
• markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
• ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
• palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
• päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
• ravintolaesimies
• ravintolapäällikkö
• Restaurant Manager
• ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
• ruokapalveluyksikön johtaja
• suunnittelija
• tiimijohtaja, Team Manager
• tuotekehittäjä
• vastaanottopäällikkö
• vuoropäällikkö
• yrittäjä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opetus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI-toiminta) nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut alueen yrityksiin ja alan toimijoihin ja pääset yhdessä opettajien ja projektihenkilöstön kanssa kehittämään yritysten toimintaa. Saat kontakteja ja verkostoja, joita voit hyödyntää niin opinnoissasi kuin myös harjoittelu- ja työpaikkoina.

Osan harjoitteluista ja käytännön opiskelujaksoista voit suorittaa Xamkin erilaisissa toimintaympäristöissä kuten Xamkin yritys- ja kehittämispalveluissa, kampusravintoloissa tai digitaalisissa palveluissa kuten mediatuotannossa.

Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi, harjoittelusi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tutkimus- tai kehittämishankkeisiin. Restonomikoulutus liittyy ammattikorkeakoulussa vastuullisen matkailun ja älykkäiden ja käyttäjälähtöisten ruokapalveluiden kehittämistoimintaan.

Vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijamme tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys, ja se tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.
Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut -kehittäjätiimi tutkii ja kehittää tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.

TKI-hankkeissamme on sinulla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistasi ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa. Opiskelijamme ovat tuotteistaneet palveluita, kuten luontoreitin tai saunapalvelupaketin, matkailuyrityksille, osallistuneet paikallisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen kuten, Maaseutumessut tai kartanon talviliikuntapäivä, tai osallistuneet hyönteisreseptiikan kehittämiseen ravintoloille sekä tutkineet asiakaskokemusta eri ympäristöissä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksen oppimisympäristöinä kampuksilla toimivat muun muassa opetuskeittiö, kampusravintolat, viiniluokka, luovaluokka ja asiakaspalvelusimulaatiotila. Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat alueella toimivat yritykset ja alan muut organisaatiot.

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI23SP)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI22SP)

Ajoitussuunnitelmat:

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI21SP)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tunnus
(MRMI20SP)

Ajoitus 04.09.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3186 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3233 Ryhmät MRKT23SV VOMIIB24K
Ajoitus 04.09.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3156 Ryhmät MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3229 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU59-3005 Ryhmät MRMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU59-3009 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU40-3011 Ryhmät MRMI22SP
Ajoitus 30.10.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU40-3012 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU40-3013 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU65-3004 Ryhmät MRKT21SV MRMI21KV MRMI21SV MRMI21SP
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ET52-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU67-3003 Ryhmät MRKT21SV VOMITO23S MRMI21KV VOMIIB23S MRMI21SV MRMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU37-3013 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU37-3014 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 04.09.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU66-3003 Ryhmät MRKT21SV MRMI21KV MRMI21SV MRMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU71-3005 Ryhmät MRKT21SV MRMI21SV MRMI22KV MRMI21SP
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00CV64-3007 Ryhmät MRMI23SVY
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ES72-3003 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.02.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ES73-3003 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3113 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EM45-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU43-3010 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU43-3011 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 30.10.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU58-3008 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU58-3009 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU63-3005 Ryhmät MRMI22KV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU63-3008 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU60-3005 Ryhmät MRMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU60-3008 Ryhmät MRMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU60-3009 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU61-3005 Ryhmät MRMI22KV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU61-3008 Ryhmät MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU62-3005 Ryhmät MRMI22KV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU62-3008 Ryhmät MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU56-3008 Ryhmät MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU56-3009 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU57-3008 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 04.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU57-3009 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 30.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU39-3012 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU39-3013 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00CV62-3007 Ryhmät MRMI23SVY
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00CV67-3007 Ryhmät MRMI23SVY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3141 Ryhmät MRMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3256 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3316 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00CV66-3007 Ryhmät MRMI23SVY
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU41-3011 Ryhmät MRMI22SP
Ajoitus 29.10.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU41-3012 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU41-3013 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU75-3006 Ryhmät MRKT21SV MRMI21SV MRMI22KV MRMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU74-3006 Ryhmät MRKT21SV MRMI21SV MRMI22KV MRMI21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU64-3012 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU64-3013 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 19.02.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EV86-3001 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00CV65-3007 Ryhmät MRMI23SVY
Ajoitus 30.10.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU46-3010 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU46-3011 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 30.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU45-3010 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU45-3011 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 30.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU44-3010 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU44-3011 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 22.01.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ER67-3002 Ryhmät VV2022-2023 VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU77-3008 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU77-3010 Ryhmät MRMI22SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU77-3011 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU55-3008 Ryhmät MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU55-3009 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU42-3010 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU42-3011 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU72-3005 Ryhmät MRKT21SV MRMI21SV MRMI22KV MRMI21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus AV00ER39-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU76-3005 Ryhmät MRKT21SV VOMIIB24K MRMI21SV MRMI22KV MRMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3134 Ryhmät MRMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3198 Ryhmät MRKT22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3199 Ryhmät MRMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU38-3012 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU38-3013 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 04.09.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU69-3003 Ryhmät MRKT21SV MRMI21KV MRMI21SV MRMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU70-3003 Ryhmät MRKT21SV VOMITO23S MRMI21KV VOMIIB23S MRMI21SV MRMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00DU68-3003 Ryhmät MRKT21SV MRMI21KV MRMI21SV MRMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 24.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3244 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3311 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3246 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3208 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU59-3008 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU40-3014 Ryhmät MRKT24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU67-3004 Ryhmät MRMI22KV MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 26.08.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU37-3015 Ryhmät MRKT24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU66-3004 Ryhmät MRMI22KV MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3114 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU43-3012 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU58-3010 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 28.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU63-3007 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 02.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU60-3007 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 28.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU61-3007 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 28.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU62-3007 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 02.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU56-3010 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU57-3010 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU39-3014 Ryhmät MRKT24SV
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3338 Ryhmät MRKT24SV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU41-3014 Ryhmät MRKT24SV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU46-3012 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU45-3012 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU44-3012 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU55-3010 Ryhmät MRKT23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU42-3012 Ryhmät MRMI24KV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3217 Ryhmät MRMI23KV
Ajoitus 26.08.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU38-3014 Ryhmät MRKT24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU70-3004 Ryhmät MRMI22KV MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00DU68-3004 Ryhmät MRMI22KV MRMI22SP MRKT22SV
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3314 Ryhmät MRKT24SV