OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Valmiuksia työelämään
                                           
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
   
         
Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään 5
     
           
                 
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
     
           
                 
Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
           
                 
Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
     
           
                 
Matkailupalvelut
                                           
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Tapahtuma- ja ohjelmapalvelut 5  
     
             
               
Majoitus- ja kokouspalvelut 5  
     
             
               
Ruoka- ja ravintolapalvelut
                                           
Ruokapalvelujen suunnittelu 5  
     
             
               
Ruoka ja hyvinvointi 5  
     
             
               
Ruoan ja juoman yhdistäminen 5  
     
             
               
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
                                           
Talouden hallinta matkailu- ja ravitsemisalalla 5  
       
             
           
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
       
             
           
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät 5  
       
             
           
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti 5  
       
             
           
Matkailu- ja ravitsemisalan digimarkkinointi 5  
       
             
           
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Matkailu- ja ravitsemisalan asiakaslähtöinen kehittäminen
                                           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
               
         
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan johtamisosaaminen
                                           
Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtaminen 5    
       
               
         
Matkailu- ja ravitsemisalan henkilöstöhallinto  5    
       
               
         
HARJOITTELU
                                           
Perusharjoittelu 15
     
           
                 
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
         
                 
   
476241547323031105023.523.53215153155500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
                                           
Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
         
               
     
Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä 5    
         
               
     
Digi osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa 5    
         
               
     
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5    
         
               
     
Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5    
         
               
     
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu ja ravitsemisalalla 5    
         
               
     
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Elämykselliset palvelukonseptit 5      
         
                 
   
Tarinallistaminen ja brändäys matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5      
         
                 
   
Henkilökohtaisten palvelujen räätälöinti matkailu- ja ravitsemisalalla 5      
         
                 
   
Prosessien kehittäminen palvelualalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Palveluprosessien mallinnus ja visualisointi 5      
         
                 
   
Palveluprosessien kehittäminen 5      
         
                 
   
Tulevaisuuden palveluprosessit 5      
         
                 
   
HARJOITTELU
(Valitaan yksi)
                                           
Syventävä harjoittelu 15  
       
             
           
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Hyvinvointiteknologia
                                           
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                            
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                            
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                            
Kriisi- ja katastrofityö 5                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Venäjä 1 5                                            
Venäjä 2 5                                            
Venäjä 3 5                                            
Venäjä 4 5                                            
Venäjää työelämässä 5                                            
Venäjän kielen rakenteet 5                                            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Espanja 1 5                                            
Espanja 2 5                                            
Espanja 3 5                                            
Espanja 4 5                                            
Espanjaa työelämässä 5                                            
Saksa 1 5                                            
Saksa 2 5                                            
Saksa 3 5                                            
Saksa 4 5                                            
Saksaa työelämässä 5                                            
Saksan kertauskurssi 5                                            
Italia 1 5                                            
Italia 2 5                                            
Ranska 1 5                                            
Ranska 2 5