OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
170                                          
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                         
Ammatillinen kasvu 5
   
     
       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
     
           
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6
       
           
             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Ammattienglanti 5
     
           
                 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
                                         
Terveyden edistämisen perusteet 5
       
           
             
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5
       
           
             
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
       
           
             
Kliininen hoitotyö
                                         
Sisätautien hoitotyö 5
       
           
             
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
             
           
Akuutti- ja tehohoitotyö 5  
         
             
       
Gerontologinen hoitotyö 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
       
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5
     
       
       
Kliininen harjoittelu
                                         
Kliininen harjoittelu 1 15  
       
             
           
Kliininen harjoittelu 2 15  
         
             
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                         
Äitiys- ja perhehoitotyö 5    
         
               
     
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
     
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15    
         
               
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5    
           
               
 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
59.560.54553128.527.533301553114.314.327.516.516.5307.57.55
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 40 op)
40                                          
Akuuttihoitotyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Päivystys- ja tehohoitotyö 5    
           
               
 
Perioperatiivinen ja kirurginen hoitotyö 5    
           
               
 
Lasten ja nuorten hoitotyö 5      
           
                 
Kansanterveystyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5    
           
               
 
Hoitotyö kansansairauksissa 5    
           
               
 
Opettaminen ja ohjaaminen vastaanottotyössä 5      
           
                 
Mielenterveystyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (verkkokurssi) 5    
           
               
 
Väkivaltatyö 5    
           
               
 
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5      
           
                 
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Liikkujan ravitsemus 5    
           
               
 
Monialainen yhteistyö toimintakyvyn edistämiseksi 5    
           
               
 
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5      
           
                 
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu
                                         
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 1 7.5      
           
                 
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 2 7.5      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Hyvinvointiteknologia
0                                          
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
Asiakkaan kohtaaminen
0                                          
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3