OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                           
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Ammatillinen kasvu 5
   
 
     
   
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6  
     
             
               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
                                           
Terveyden edistämisen perusteet 5  
     
             
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5  
     
             
               
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5  
     
             
               
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4                                            
Ammattiruotsi 5  
     
             
               
Ammattienglanti 5
     
           
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Kliininen hoitotyö
                                           
Sisätautien hoitotyö 5  
       
             
           
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
       
               
         
Akuutti- ja tehohoitotyö 5    
       
               
         
Kliininen harjoittelu 2 15    
       
               
         
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                           
Äitiys- ja perhehoitotyö 5    
         
               
     
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
     
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15    
         
               
     
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
           
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5  
     
           
         
Kliininen harjoittelu
                                           
Kliininen harjoittelu 1 15  
       
             
           
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                           
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5      
         
                 
   
Opinnäytetyö
                                           
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 40 op)
                                           
Asiantuntijuuden kehittyminen: Kansanterveystyö
                                           
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5      
         
                 
   
Hoitotyö kansansairauksissa 5      
         
                 
   
Opettaminen ja ohjaaminen vastaanottotyössä 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Akuuttihoitotyö
                                           
Lasten ja nuorten hoitotyö 5      
         
                 
   
Päivystys- ja tehohoitotyö 5      
         
                 
   
Perioperatiivinen ja kirurginen hoitotyö 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Mielenterveystyö
                                           
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (verkkokurssi) 5      
         
                 
   
Väkivaltatyö 5      
         
                 
   
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Monialainen syventäminen
                                           
Liikkujan ravitsemus 5      
         
                 
   
Monialainen yhteistyö toimintakyvyn edistämiseksi 5      
         
                 
   
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Harjoittelu
                                           
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 1 7.5                                            
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 2 7.5      
           
                 
 
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                            
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                            
Kriisi- ja katastrofityö 5                                            
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Hyvinvointiteknologia
                                           
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                           
Promoottori 5                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Muotoilijaksi 2                                            
Taidegrafiikka 5                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                            
Ensiapu 1 1                                            
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Saattohoito 5                                            
LVI-tekniikan perusteet 3                                            
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                            
Turvallinen lääkehoito 5                                            
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                            
Workshop 5                                            
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
EKG:n tunnistaminen 2                                            
Ympäristöliiketoiminta 5                                            
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                            
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                            
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kivunhoito 5