OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PELIOHJELMOINNIN KOULUTUS > PELIOHJELMOINTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Peliohjelmointi, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                               
Pelituotannon perusteet
                                               
Ammatillinen kasvu 5
   
 
 
     
   
 
   
Johdatus pelituotantoon 10
     
             
                     
Grafiikka ja mallinnus 5
     
             
                     
Ohjelmointi 1 5
     
             
                     
Peliohjelmointi 5
     
             
                     
Peliprojekti 1 5
     
             
                     
Peliohjelmoinnin perusteet
                                               
Ohjelmointi 2 5
       
             
                   
Peliprojekti 2 5
       
             
                   
Pelitestauksen perusteet 5
       
             
                 
Web perusteet 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Matematiikka 1 5
       
             
                   
Pelituotanto
                                               
Pelien ekosysteemi 5  
       
               
               
Peliprojekti 3 5  
       
               
               
Soveltava peliohjelmointi 5  
       
               
               
Pelidata 5  
       
               
               
Fysiikka 1 5  
       
               
               
Matematiikka 2 5  
       
               
               
Trainee
                                               
Peliprojekti 4 5  
         
               
             
Edistynyt peliohjelmointi 5  
         
               
             
Arkkitehtuuri ja suunnittelumallit 5  
         
               
             
Pelimatematiikka ja -fysiikka 5  
         
               
           
Viestintätaidot 5  
         
               
             
Ammattiruotsi 5  
         
               
             
Junior developer
                                               
Kehittämis- ja tutkimustyö 5    
         
                 
         
Peliprojekti 5 5    
         
                 
         
Peliohjelmointi nyt 5    
         
                 
         
Kyberhygienia 5    
         
                 
         
Verkkopelien toimintaympäristöt 5    
         
                 
         
Pelisuunnittelu 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 10  
         
                 
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
627136113230304130665322553028.512.53060650
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Developer
                                               
Yrittäjyys ja johtaminen peliteollisuudessa 5    
           
                 
       
Backend-ohjelmointi 5    
           
                 
     
Professional
                                               
Pelimoottoriohjelmointi 5      
           
                   
   
Peliohjelmoinnin tietorakenteet 5      
           
                   
   
Laadunvarmistus pelituotannossa 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 10    
           
                   
     
Harjoittelu 3 10      
             
                   
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5                                                
Suomi 3 5                                                
Suomi 4 5                                                
Suomea venäjää puhuville 2                                                
Suomen tehovalmennus 1 1                                                
Suomen tehovalmennus 2 1                                                
Suomen tehovalmennus 3 1