OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS, KOULUHYVINVOINTI JA KURAATTORITYÖ > SOSIONOMIKOULUTUS, KOULUHYVINVOINTI JA KURAATTORITYÖ, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Oppilaitos toimintaympäristönä 5
     
           
                 
YDINOSAAMINEN
                                         
Tietoperusta ja työorientaatio
                                         
Hyvinvointi ja sosiaalialan työ 5
     
           
                 
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena 5
     
           
                 
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
     
           
                 
Ammatillinen vuorovaikutus
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
       
           
             
Yksilökohtainen työskentely 5
       
           
             
Ryhmien ohjaus ja yhteisöllinen työ 5
       
           
             
Eettinen asiakastyö 5
       
           
             
Kasvun tukeminen
                                         
Varhais- ja nuorisokasvatus 5  
       
             
           
Erityiskasvatus 5  
       
             
           
Lastensuojelu ja perhetyö 5  
       
             
           
Toimintakykyä edistävä työ
                                         
Mielenterveystyö 5  
         
             
       
Päihdetyö 5  
         
             
       
Vammaistyö 5  
         
             
       
Seniori- ja vanhustyö 5  
         
             
       
Asiantuntijana vaikuttaminen
                                         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
           
               
 
Projektityö 5  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
             
       
Sosiaalialan kehittäminen 5    
         
               
     
Kieli- ja viestintätaidot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Ammattienglanti 5
       
           
             
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
Harjoittelu
                                         
Ammatillinen vuorovaikutus 10
       
           
             
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10  
         
             
       
Syventävät ammattikäytännöt 15    
         
               
     
Johtaminen ja kehittäminen 10    
           
               
 
676146632352635262063217.517.52617.517.52610106
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä
                                         
Ennaltaehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 5    
         
               
     
Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5    
         
               
     
Kulttuurisensitiivinen työ 5    
           
               
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät 5  
       
             
           
Media ja digitaaliset taidot kouluhyvinvointityössä 5  
       
             
           
Vertaisryhmä- ja tunnetyöskentely 5    
           
               
 
Kouluttamisen taidot 5    
           
               
 
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2                                          
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                          
Mediakasvatuksen perusteet 5                                          
Logistiikan perusmatematiikka 5                                          
Monialainen simulaatio 1                                          
Työturvallisuuskortti 1                                          
Tulityökortti 1                                          
Liikunta 3, liikkumalla lisää toimintakykyä 2                                          
Liikunta 4, hyvinvointia liikkeellä 2                                          
Liikunta 1 2                                          
Rokotusosaamisen perusteet 2