OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS > LIIKUNNANOHJAAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Liikunnanohjauksen perusteet
                                         
Perusliikkuminen ja rytmiikka 5
     
           
                 
Ryhmänohjauksen perusteet 5
     
           
                 
Ilmaisutaito 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Harjoittelu I: Liikunta kokemuksena 5
     
           
                 
Ihmisen toiminnan perusteet
                                         
Kehon rakenne ja toiminta 5
       
           
             
Liikunta- ja kuormitusfysiologia 5
       
           
             
Terveyskunnon arviointi ja kehittäminen 5
       
           
             
Ammattienglanti 5
       
           
             
Harjoittelu II: Terveyskunnon testaaminen 10
       
           
             
Aktiivisen elämäntavan tukeminen
                                         
Kasvun, kehityksen ja motorisen oppimisen tukeminen 5  
       
             
           
Perheen aktiivinen arki 5  
       
             
           
Terveyttä edistävä liikunta 5  
       
             
           
Liikunta-alan ammattilaisen toimintaympäristöt 5  
       
             
           
Työelämäharjoittelu I: Liikuntaryhmien ohjaaminen 5  
       
             
           
Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen
                                         
Liikuntaneuvonta 5  
         
             
       
Työhyvinvoinnin edistäminen 5  
         
             
       
Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus 5  
         
             
       
Ammattiruotsi 5  
         
             
       
Työelämäharjoittelu II: Terveysiikuntatapahtumien tuottaminen 5  
         
             
       
Valmennus prosessina
                                         
Asiakaslähtöinen valmennus 10    
         
               
     
Työelämäharjoittelu III: Urheilu- tai elämäntapamuutosvalmentaminen 5    
         
               
     
Liikunta-alan tutkimus ja kehittäminen
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
         
               
     
Liikuntapalveluiden kehittäminen ja markkinointi 5    
         
               
     
Liikuntamatkailu ja yrittäjyys
                                         
Luonto- ja elämysliikunta 5    
           
               
 
Työelämäharjoittelu IV: Liikuntamatkailupalveluiden tuottaminen 10    
           
               
 
Liikuntaympäristöjen ja -palveluiden kehittäminen
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
   
 
     
Työelämäharjoittelu V: Liikuntaympäristöjen ja -palveluiden kehittäminen 10      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
174153165388193757810560388146.546.5753939105303038
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (valitaan 30 opintopistettä)
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Palvelumuotoilu ja oman osaamisen tuotteistaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Urheilujohtaminen 5    
           
               
 
Asiantuntija- ja koulutusosaaminen 5    
           
               
 
Verkkovalmennuksen tuotteistaminen 5    
           
               
 
Liikkujan hyvinvoinnin tukeminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Psyykkinen valmennus 5    
           
               
 
Liikuntalääketiede 5    
           
               
 
Liikkujan ravitsemus 5    
           
               
 
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Soveltava liikunta 5    
           
               
 
Vesi liikuntaympäristönä 5    
           
               
 
Talviliikunta 5    
           
               
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2                                          
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                          
Mediakasvatuksen perusteet 5                                          
Logistiikan perusmatematiikka 5                                          
Monialainen simulaatio 1                                          
Työturvallisuuskortti 1