OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS, MYYNTI JA MARKKINOINTI
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketalous, päivätoteutus, Myynti ja markkinointi

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
145                                          
Liiketoiminnan perustaidot
                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                 
Yrityksen talous 5
     
           
                 
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                 
Liiketoiminnan tuki
                                         
Työvälineohjelmat 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ideasta innovaatioon 5
     
           
                 
Yrityksen toimintaympäristö
                                         
Ammattienglanti 5
       
             
             
Kansantalous 5
       
             
             
Asiakkaat ja kumppanuudet
                                         
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
       
             
             
Kauppaoikeus 5
       
             
             
Toimitusketjun hallinta 5
       
             
             
Kannattava liiketoiminta
                                         
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5  
       
             
           
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5  
       
             
           
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
             
           
Liiketoimintaprosessit
                                         
Ammattiruotsi 5  
         
               
       
Yrityspeli 5  
         
               
       
Asiakasprojekti 5  
         
               
       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
 
   
   
 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Tutkimusmenetelmät 5    
           
                 
 
Harjoittelu
                                         
Perusharjoittelu 10
       
           
               
Syventävä harjoittelu 20    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
683141532361516251653210.525.515016250165
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                          
Myynti ja markkinointi
                                         
Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5  
       
             
           
Digimarkkinointi ja -myynti 5  
       
             
           
Henkilökohtainen myyntityö 5  
       
             
           
Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5  
         
               
       
Palvelumuotoilu 5  
         
               
       
Kansainväliset myyntineuvottelut 5  
         
               
       
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Luova markkinoinnin tuotanto
15                                          
Visuaalinen viestintä 5    
         
               
     
Inbound-markkinointi 5    
         
               
     
Elämyksellinen tapahtumatuotanto 5    
           
                 
 
03015000151510500001501510050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 683141532361516251653210.525.515016250165

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous, päivätoteutus

Myynti ja markkinointi

Myynnin ja markkinoinnin polku