OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketalous, päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
150                                          
Liiketoiminnan perustaidot
                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                 
Yrityksen talous 5
     
           
                 
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                 
Liiketoiminnan tuki
                                         
Tietotekniset työvälineet 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ideasta innovaatioon 5
     
           
                 
Yrityksen toimintaympäristö
                                         
Ammattienglanti 5
       
           
               
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
       
           
               
Kansantalous 5
       
           
               
Asiakkaat ja kumppanuudet
                                         
Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5
       
           
               
Kauppaoikeus 5
       
           
               
Toimitusketjun hallinta 5
       
           
               
Kannattava liiketoiminta
                                         
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
             
           
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5  
       
             
           
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5  
       
             
           
Liiketoimintaprosessit
                                         
Ammattiruotsi 5  
         
             
         
Yrityspeli 5  
         
             
         
Asiakasprojekti 5  
         
             
         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
   
 
 
     
   
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
         
               
     
Tutkimusmenetelmät 5    
           
               
   
Harjoittelu
                                         
Perusharjoittelu 10
       
           
             
Syventävä harjoittelu 20    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
733141532411615251653236516150251155
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                          
Markkinatuntemus ja myyntiosaaminen
                                         
Henkilökohtainen myyntityö 5  
       
             
           
Markkina- ja kilpailuympäristöanalyysi 5  
       
             
           
Digitaalinen markkinointiviestintä 5  
       
             
           
Palveluliiketoiminta
                                         
Palvelujohtaminen ja markkinointi 5  
         
             
         
Kustannusten suunnittelu ja hallinta 5  
         
             
         
Palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilu 5    
         
               
     
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
e-Markkinointi 5  
         
             
         
Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5    
         
               
     
Markkinoinnin juridiikka 5    
         
               
     
Talouden johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Kirjanpidosta tilinpäätökseen 5  
         
             
         
Talouden raportointi ja johtaminen 5    
         
               
     
Talouden analysointi 5    
         
               
     
Yrittäjänä menestyminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Start up -yrittäjä 5  
         
             
         
Kasvuyrityksen johtaminen 5    
         
               
     
Menestyvä liiketoiminta 5    
         
               
     
Tuloksellinen esimiestyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Esimiestyön kehittäminen 5    
         
               
     
Talousnäkökulma esimiestyössä 5    
         
               
     
Esimies asiakkuuksien kehittäjänä 5    
           
               
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Hyvinvointiteknologia
0                                          
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
Asiakkaan kohtaaminen
0                                          
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1