OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS > INTERNATIONAL BUSINESS, PÄIVÄTOTEUTUS, INTERNATIONAL MARKETING
Päivätoteutukset (AMK)

International Business, päivätoteutus, International Marketing

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
135                                          
Introduction to business
                                         
Liiketoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                 
Laskentatoimi 5
     
           
                 
Asiakaskeskeinen markkinointi 5
     
           
                 
Monikulttuurisuusosaaminen 5
     
           
                 
Liiketoimintaprosessien tuki
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Professional ICT skills 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Suomi 1 5
     
           
                 
Globaali liiketoimintaympäristö
                                         
Kansainvälinen liiketoiminta 5
       
           
             
Talousmatematiikka 5
       
           
             
Kansantaloustiede 5
       
           
             
Asiakas- ja kumppanuussuhteet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Asiakassuhteet ja asiakaspalvelu 5
       
           
             
Ammattiruotsi 5
       
           
             
Toimitusketjun hallinta 5
       
           
             
Suomi 2 5
       
           
             
Kannattava liiketoiminta
                                         
Ideasta innovaatioon 5  
       
             
           
Johdon laskentatoimi 5  
       
             
           
Henkilöstöjohtaminen 5  
       
             
           
Liiketoimintaprosessit käytännössä
                                         
Kansainvälinen kauppaoikeus 5    
         
               
     
Yrityspeli 5    
         
               
     
Asiakasprojekti 5    
         
               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
 
   
   
     
Kehittämistyö 5
   
   
     
     
       
Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5  
         
             
       
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 1 10
       
             
             
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
               
 
87.925.831.3042.94516.39.621.310042.917.527.516.34.84.821.3550
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
75                                          
Kansainvälinen markkinointi
                                         
International marketing management
15                                          
Kansainvälinen markkinointi 5  
       
             
           
Gathering marketing insight 5  
       
             
           
Social media marketing 5  
       
             
           
Managing international sales
15                                          
International selling 5  
         
             
       
Customer relationship management 5  
         
             
       
Sales and marketing management 5  
         
             
       
Brand engagement
10                                          
Digital tools in branding 5    
         
               
     
Marketing project 5    
         
               
     
Harjoittelu 2 20    
         
             
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Hyvinvointiteknologia
0                                          
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                          
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                          
Asiantuntijaviestintä 5                                          
Englannin tehovalmennus 3                                          
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                          
Markkinoinnin englanti 5                                          
Liike-elämän englanti 3                                          
Effective workplace writing 5                                          
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2                                          
Advanced Professional English 5                                          
Academic writing for master’s thesis 5                                          
Focus on Finland 5                                          
Kiina 1 5                                          
Kiina 2 5                                          
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                                          
Tandem-opinnot suomen kielessä 2                                          
Tandem-opinnot espanjan kielessä 2                                          
Tandem-opinnot englannin kielessä 2                                          
Tandem-opinnot arabian kielessä 2                                          
Tandem-opinnot bengalin kielessä 2