OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUS > LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Kielitaito ja viestintä
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattiruotsi 5  
         
             
         
Ammattienglanti 5
       
           
             
Liiketoimintaosaaminen
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
   
 
 
     
Tietotekniikka 5
     
           
                 
Yritystoiminnan perusteet 5
     
           
                 
Markkinoinnin perusteet 5
     
           
                 
Logistiikan perusteet 5
     
           
                 
Talouslaskenta ja tietotekniikka
                                         
Tietotekniikan työvälineet 5
       
           
               
Talous- ja tilastomatematiikka 5
       
           
               
Laskentatoimi 5
       
           
               
Hankintaketju
                                         
Hankinnan perusteet 5
       
           
               
Kuljetuslogistiikka 5
       
           
               
Kansainvälinen kysyntä-toimitusketju
                                         
Hankinnan kehittämisen työkalut 5  
       
             
           
Huolinta 5  
       
             
           
Varastologistiikka 5  
       
             
           
Logistiikan englanti 5  
       
             
           
Logistics Services and Marketing
                                         
Logistics services 5    
           
               
 
International B2B marketing 5    
         
               
     
Johdon työvälineet
                                         
Johdon laskentatoimi 5    
           
               
   
Tutkimus ja kehittäminen 5    
           
               
   
Merenkulkutalous 5  
         
             
         
Johtamisosaaminen
                                         
Johtaminen ja esimiestyö 5    
           
               
   
Hankintojen johtaminen 5    
           
               
   
Logistiikan juridiikka 5    
           
               
   
Harjoittelu
                                         
Harjoittelu 1 10
   
 
 
     
   
   
 
Harjoittelu 2 10                                          
Harjoittelu 3 10                                          
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
                 
 
674261026412121115002628.512.52111101132.517.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 40 op)
                                         
Logistiikan hallinta
                                         
Logistiikan ohjaus 5  
         
             
         
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
         
             
         
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 5  
         
             
         
Business solutions
                                         
E-liiketoiminta 5    
         
               
     
Supply chain innovations 5    
         
               
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                          
Asiantuntijaviestintä 5                                          
Englannin tehovalmennus 3                                          
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                          
Markkinoinnin englanti 5                                          
Liiketalouden englanti 3                                          
Effective workplace writing 5                                          
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2                                          
Advanced Professional english 5                                          
Academic writing for master’s thesis 5                                          
Focus on Finland 5                                          
Kiina 1 5                                          
Kiina 2 5                                          
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                                          
Tandem-opinnot suomen kielessä 2                                          
Tandem-opinnot espanjan kielessä 2                                          
Tandem-opinnot englannin kielessä 2                                          
Tandem-opinnot arabian kielessä 2                                          
Tandem-opinnot bengalin kielessä 2