OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Merenkulun insinööri, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                                     
Merenkulun insinöörin perusopinnot
                                                     
Opiskelutaidot 1
       
               
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                                     
Merenkulun insinöörin matematiikka 1 5
         
               
                     
Merenkulun insinöörin matematiikka 2 4  
           
                 
               
Merenkulun insinöörin fysiikka 4  
           
                 
               
Fysiikan ja kemian perusteet 5
         
               
                     
Tietotekniikka 3
       
               
                       
Kieliopinnot
                                                     
Viestintä 2  
           
                 
               
Tutkimusraportointi 2    
           
                   
           
Merenkulun ruotsi 3    
             
                   
         
Merenkulun englanti 1 2  
           
                 
               
Merenkulun englanti 2 3    
           
                   
           
Laivatekniikan englanti 1 2    
           
                   
           
1412100041001273000410001207300000
AMMATTIOPINNOT
                                                     
Support Level -opinnot (STCW A-III/4)
                                                     
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
                                                     
Pelastautuminen 1 (A-VI/1-1) 1
       
               
                       
Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) 0.5
       
               
                       
Palontorjunta 1 (A-VI/1-2) 1
       
               
                       
Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) 1
       
               
                       
Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) 1
       
               
                       
Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) 0.5
       
               
                       
Merityöoikeus 2
         
               
                     
Tulityöt ja työturvallisuus 1
       
               
                       
Laivan kansityöt 1.5
       
               
                       
Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet 2
         
               
                     
Laivakoneistot 1 2
       
               
                       
Konevahdinpito 1.5
       
               
                       
Vahdinpito ja merimiestaito 2
       
               
                       
Öljy- ja kemikaalisäiliöalustoimintojen perusteet BTTP (A-V/1-1-1) 1
       
               
                       
Operational Level -opinnot (STCW A-III/1)
                                                     
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla
                                                     
Hätätilannetoiminnot 1 2  
           
                 
               
Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) 2  
           
                 
               
Ympäristölainsäädäntö 1.5  
           
                 
               
Aluksen vakavuus 1 2.5  
           
                 
               
MRM (A-II/1 ja A-II/2) 1.5    
             
                   
         
Merenkulun sopimukset 1    
           
                   
           
OTTP (A-V/1-1-2) 1.5    
             
                   
         
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla
                                                     
Merenkulun insinöörin kemia 1.5    
           
                   
           
Laivakoneistot 2 3  
           
                 
               
Dieselmoottorit 1 1.5
       
               
                       
Dieselmoottorit 2 1.5    
           
                   
           
Laivan putkistojärjestelmät 1.5
       
               
                       
Pumput ja virtaustekniikka 2.5    
             
                   
         
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2.5  
           
                 
               
Höyrytekniikka 3    
           
                   
           
Turbiinitekniikka 3    
             
                   
         
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla
                                                     
Materiaalitekniikka 2
         
               
                     
Tekninen piirustus 2
         
               
                     
Teknisten järjestelmien kunnossapito 2  
           
                 
             
Laivatekniikan englanti 2 2    
             
                   
         
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla
                                                     
Laivasähkötekniikan perusteet 2    
           
                   
           
Laivasähkötekniikka 2    
           
                   
           
Sähkömoottorit ja generaattorit 2.5    
             
                   
         
Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka 2.5    
             
                   
         
Elektroniikan perusteet 1.5  
           
                 
               
Laivan sähköverkot ja -laitteet 2    
             
                   
         
Sähkölaitteiden kunnossapito 2    
             
                   
         
Management Level -opinnot (STCW A-III/2)
                                                     
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
                                                     
Hätätilannetoiminnot 2 2    
           
                   
           
Turvallisuusjohtaminen (ISM + ISPS) 3      
             
                     
     
Aluksen vakavuus 2 1.5      
             
                     
     
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
                                                     
Poltto- ja voiteluaineet 1.5    
           
                   
           
Hydrauliikka ja pneumatiikka 2.5      
             
                     
     
Kylmätekniikka 2      
             
                     
     
Mekaniikka ja lujuusoppi 4    
           
                   
           
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
                                                     
Laivojen automaatiojärjestelmät 2    
             
                   
         
Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2.5      
             
                     
     
Sähkölaitostekniikka (High Voltage) 2      
             
                     
     
Tehonsiirtoelektroniikka 2      
             
                     
     
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
                                                     
Telakointi ja koneistojen luokitukset 2      
             
                     
     
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3      
             
                     
     
Laivatekniikan englanti 3 2      
             
                     
     
Merenkulun tietotekniikka 1.5      
             
                     
     
25174024017801718.521.524001780016118.521.5024000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                     
CAD tietokoneavusteinen suunnittelu 3    
             
                   
         
Sähkösuunnittelu (CAD) 3    
             
                   
         
Laivasähkötekniikan projektityö 3      
             
                     
     
CTTP kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskurssi (A-V/1-1-3) 1.5    
             
                   
         
Matematiikan perusteet 2
       
               
                       
TUTKINNON YLITTÄVÄT VOIMALAITOSTEN KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYTEEN VAADITTAVAT OPINNOT
                                                     
Kaukolämmitys 5  
           
                 
               
Höyrykattilat ja turbiinit 5    
           
                   
           
Voimalaitosprosessit 5    
             
                   
         
Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC 1  
           
                 
               
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                                     
Promoottori 5                                                      
Finnish for Beginners 5                                                      
Muotoilijaksi 2                                                      
Taidegrafiikka 5                                                      
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                      
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                      
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                      
Ensiapu 1 1                                                      
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                      
Entrepreneurship and small business marketing 5                                                      
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                      
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                      
LVI-tekniikan perusteet 3                                                      
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                                      
Turvallinen lääkehoito 5                                                      
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                      
Workshop 5                                                      
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                      
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                      
EKG:n tunnistaminen 2                                                      
Ympäristöliiketoiminta 5                                                      
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                      
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                                      
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                                      
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                      
Kivunhoito 5                                                      
Haavahoito 3                                                      
Väkivaltatyö 5                                                      
Raskausajan diabetes 3                                                      
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                                      
Kliiniset taitopajat 5                                                      
Tilintarkastus 5                                                      
Gerontologinen hoitotyö 5                                                      
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                      
Hygieniapassi 2