OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Rakennustekniikka, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Perusopinnot
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
 
   
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Tietotekniikka 5
     
             
                     
Rakentamisen perusopinnot
                                               
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                   
Insinöörin fysiikka 5
       
             
                   
Rakennusstatiikka 5
       
             
                   
Asuintalon rakenteet ja suunnittelu 5
       
             
                   
Rakennussuunnittelun perusopinnot
                                               
Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 5
     
             
                     
Geotekniikka 5
     
             
                     
Tekninen piirtäminen ja CAD 5
     
             
                     
Rakentamisen ammattiopinnot
                                               
Rakentamistalous 5  
       
               
               
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Rakennustekniikan ammattiopinnot
                                               
Rakenteiden kuormitus ja rakennusten paloturvallisuus 5  
       
               
               
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
               
               
Lujuusoppi 5  
       
               
               
Rakennesuunnittelun ammattiopinnot
                                               
Puurakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Rakennusfysiikka 5  
         
               
             
Simulaatiot
                                               
Talotekniikan perusteet 5  
         
               
             
Building Information Management 5  
         
               
             
Rakennustekniikan kemia 5  
         
               
             
Rakentamisen hallinnollinen ohjaus
                                               
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Sopimustekniikka 5    
         
                 
         
Elementtirakentaminen 5    
         
                 
         
Korjausrakentamisen ammattiopinnot
                                               
Korjaustekniikat ja menetelmät 5    
           
                 
       
Kiinteistön kuntotutkimukset 5    
         
                 
         
Ekologinen ja terveellinen rakentaminen 5    
           
                 
       
Johtaminen ja projektinhallinta
                                               
Rakennushankkeen laatu ja johtaminen 5    
           
                 
       
Projektinhallinta ja rakennusalan yrittäjyys 5    
         
                 
         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
4766511126213036252665262103036025260650
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 65 op)
                                               
Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Betonirakenteiden jatkokurssi 5      
           
                   
   
Tietokoneavusteinen mitoitus 5    
         
                 
         
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 5    
         
                 
         
Korjausrakentamisen suunnittelu 5    
           
                 
       
Puurakenteiden jatkokurssi 5      
           
                   
   
Uudis- ja korjausrakentamisen tuotanto
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 5    
         
                 
         
Betonirakenteiden laboraatiot ja laadunhallinta 5    
           
                 
       
Pohjarakentamisen jatkokurssi 5      
           
                   
   
Rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikka 5    
           
                 
       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 10
       
             
                   
Ammatillinen harjoittelu 10  
         
               
             
Syventävä harjoittelu 10    
           
                 
       
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5