OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS > BUILDING SERVICES ENGINEERING, PART-TIME STUDIES
Monimuotototeutukset (AMK)

Building services engineering, part-time studies

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                   
Basics of building services systems
                                                   
Air conditioning systems 5
       
             
                       
Heating systems 5
       
             
                       
Water and sewage services in buildings 5
       
             
                       
Electrical and automation engineering 5
       
             
                       
Design and Calculations
                                                   
Principles of HVAC design 5
       
             
                       
Design and dimensioning of HVAC systems 5  
       
                 
                 
Heating and cooling demands in buildings 5  
       
                 
                 
Cooling technology 5  
       
                 
                 
Applying HVAC skills
                                                   
Indoor climate 5
       
             
                       
Project management skills 5
     
           
   
                 
Power production and district heating 5  
       
                 
                 
Commissioning of HVAC systems 5  
       
                 
                 
Practical training
                                                   
Practical training 5  
       
                 
                 
Bachelor's thesis
                                                   
Bachelor's thesis 15
     
           
   
                 
50500005050000000500050000000000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                   
00000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50500005050000000500050000000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.