OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > PALVELUMUOTOILUN KOULUTUS > PALVELUMUOTOILU, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Palvelumuotoilu, monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
140                                                  
Presentaatio
                                                 
Esitystekniikka 5
       
             
                   
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
             
                   
Materiaali ja väristudio 5
       
             
                   
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
   
 
   
     
Palveluorganisaatiot
                                                 
Muotoiluajattelu 5
       
             
                   
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
       
             
                   
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Tutkimisen ja kehittämisen välineet
                                                 
Palvelumuotoilun perusteet 5  
       
               
                 
Markkina- ja kilpailuympäristön analyysi 5  
       
               
                 
Ammattienglanti 5  
       
               
                 
Palvelubrändi
                                                 
Malli- ja protopajat 5  
         
               
             
Brändin rakentaminen 5  
         
               
             
Palveluympäristöt 5  
         
               
             
Menetelmäopinnot
                                                 
Käytettävyys ja ergonomia 5  
       
               
                 
Tutki, kehitä, raportoi 5  
       
               
                 
Ideasta innovaatioon 5  
       
               
                 
Visualisointi
                                                 
Digitaalinen media 5    
         
                 
           
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5    
         
                 
           
Taideopinnot
                                                 
Piirustus ja maalaus 5      
           
                   
     
Kolmiulotteinen sommittelu 5      
           
                   
     
Taiteen ja muotoilun historia 5      
           
                   
     
Ammattiruotsi 5      
           
                   
     
Harjoittelu
                                                 
Perusharjoittelu 15    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5        
             
                     
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
324626211532301611152101516163088117.57.5210015
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 100 op)
100                                                  
Digitaaliset ympäristöt
                                                 
Palveluinnovaatiot 5      
             
                   
 
Digitaalisten palvelujen tuottaminen 5      
             
                   
 
Käyttöliittymäsuunnittelu 5      
             
                   
 
Tuotteistaminen
                                                 
Palvelun tuotteistaminen 5    
           
                 
       
Palvelumuotoilun projekti 5    
           
                 
       
Palvelujohtaminen 5    
           
                 
       
Excursion 5    
           
                 
       
Konseptointi
                                                 
Tulevaisuuden tutkimus 5    
         
                 
           
Palveluiden konseptointi 10    
         
                 
           
Asiakasrajapinta
                                                 
Henkilökohtainen myyntityö 5  
         
               
             
Käyttäjäymmärrys 5  
         
               
             
Living Lab -case 5  
         
               
             
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 15      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Hyvinvointiteknologia
0                                                  
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                  
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                  
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                  
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                  
Venäjä 1 5                                                  
Venäjä 2 5                                                  
Venäjä 3 5                                                  
Venäjä 4 5                                                  
Venäjää työelämässä 5                                                  
Venäjän kielen rakenteet 5                                                  
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Espanja 1 5                                                  
Espanja 2 5                                                  
Espanja 3 5                                                  
Espanja 4 5                                                  
Espanjaa työelämässä 5                                                  
Saksa 1 5                                                  
Saksa 2 5                                                  
Saksa 3 5                                                  
Saksa 4 5                                                  
Saksaa työelämässä 5                                                  
Saksan kertauskurssi 5                                                  
Italia 1 5                                                  
Italia 2 5                                                  
Ranska 1 5                                                  
Ranska 2 5                                                  
Ruotsin tehovalmennus 3                                                  
Hallintoruotsi 2                                                  
Lär dig mera svenska! 5                                                  
Suomen alkeet 2                                                  
Finnish for Beginners 5