OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Ihminen kokonaisuutena
                                         
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Fysioterapian menetelmien harjoittelu I 10
     
           
                 
Ihminen toimivana ja liikkuvana
                                         
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5
       
             
             
Ammattienglanti 5
       
             
             
Ihmisen toimintakyvyn arviointi 5
       
             
             
Fysioterapian menetelmien harjoittelu II 10
       
             
             
Fysioterapia osana kuntoutusta
                                         
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5  
       
             
           
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukeminen 5  
       
             
           
Keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukeminen 5  
       
             
           
Terveyden edistämisen projekti 5  
       
             
           
Fysioterapian menetelmien harjoittelu III 5  
       
             
           
Työelämäharjoittelu I 5  
       
             
           
Työ- ja toimintakykyä edistävä fysioterapia
                                         
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5  
         
               
       
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5  
         
               
       
Ammattiruotsi 5  
         
               
       
Fysioterapian menetelmien harjoittelu IV 5  
         
               
       
Työelämäharjoittelu II 10  
         
               
       
Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Työelämäharjoittelu III 10    
         
               
     
Fysioterapian työelämäosaaminen
                                         
Yrityksen perustaminen 3    
           
                 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2    
           
                 
 
Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen 5    
           
                 
 
Työelämäharjoittelu IV 10    
           
                 
 
Fysioterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5    
       
 
           
   
Työelämäharjoittelu V 10      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
169182138489475929063754894255092306063255048
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Fysioterapian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Neurologisen fysioterapian syventäminen 5    
         
               
     
Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen 5    
         
               
     
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventäminen 5    
           
               
 
Lasten ja nuorten fysioterapian syventäminen 5    
           
               
 
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Liikkujan ravitsemus 5  
         
             
       
Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5    
         
               
     
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5    
         
               
     
Diabeetikon jalkaterveys 5    
         
               
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                          
Asiantuntijaviestintä 5                                          
Englannin tehovalmennus 3                                          
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                          
Markkinoinnin englanti 5                                          
Liiketalouden englanti 3                                          
Effective workplace writing 5                                          
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2