OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS > TERVEYDENHOITAJA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Terveydenhoitaja, monimuoto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                               
Ammatillinen kasvu 5
   
 
         
   
               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
     
             
                     
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
             
                     
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4                                                
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6
     
           
                   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Ammattienglanti 5
       
             
                 
Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
                                               
Terveyden edistämisen perusteet 5
     
             
                     
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5
     
             
                     
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
     
             
                     
Kliininen hoitotyö
                                               
Sisätautien hoitotyö 5
     
             
                     
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5
     
             
                     
Akuutti- ja tehohoitotyö 5
     
             
                     
Gerontologinen hoitotyö 5
     
             
                     
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
     
             
                     
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5
     
 
         
 
           
Kliininen harjoittelu
                                               
Kliininen harjoittelu 1 15
     
             
                     
Kliininen harjoittelu 2 15
     
             
                     
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                               
Äitiys- ja perhehoitotyö 5
     
             
                     
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5
     
             
                     
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15
     
             
                     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                               
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5
     
             
                     
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5
     
             
                     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
     
             
                     
Opinnäytetyön toteutus 5
     
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
     
             
                     
127450117101350001176.53.511.51.5500000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 70 op)
                                               
Kansanterveystyö
                                               
Kansansairauksien ehkäisy ja hoito 5
       
             
                 
Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
     
           
                 
Terveydenhoitajatyö
                                               
Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
     
             
                     
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
     
             
                     
Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
       
             
                 
Kehittämistyö 5  
       
               
               
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
                                               
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 12
       
             
                 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 13  
       
               
               
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
+ Venäjä-opinnot
                                               
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
421800182418000001812121800000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 127450117101350001176.53.511.51.5500000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.