OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN GAME DESIGN > GAME DESIGN, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Game design, monimuotototeutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                 
Working life skills
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ammatillinen kasvu 5
   
 
     
 
       
Suomi 1 5  
       
               
                 
Viestintätaidot 5  
       
               
                 
Ammattiruotsi 5  
       
               
                 
Foundation studies
                                                 
Presentaatiotaidot 5
       
             
                     
Pelien analysointi 5
       
             
                   
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
             
                     
Tools and software
                                                 
Pelisuunnittelun perusteet 5
       
             
                   
3D-mallintamisen perusteet 5
       
             
                   
Pelien kehitys 5
       
             
                   
Game research
                                                 
Pelisuunnittelun tutkimus ja luonnostelu 5  
       
               
                 
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5  
       
               
                 
Tutki, kehitä, raportoi 5    
           
                 
       
Taiteen ja muotoilun historia 5  
       
               
                 
Pre-production
                                                 
Non-lineaarinen tarinankerronta ja käsikirjoittaminen 5  
         
               
             
Tasosuunnittelu 5  
         
               
               
Konseptitaide ja digitaalinen maalaus 5  
         
               
             
Game business and marketing
                                                 
Audiovisual skills 5    
           
                 
       
Pelien liiketoiminta ja digitaalinen talous 5    
           
                 
         
Ammattienglanti 5    
           
                 
         
Digitaalinen media 5    
           
                 
       
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu1 5    
         
                 
           
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
314632510313016626051020.510.53010.55.5618802.52.510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 120 op)
                                                 
Character design
                                                 
Hahmojen ja ympäristöjen suunnittelu 5  
         
               
             
3D-hahmosuunnittelu 5  
         
               
             
Piirustus ja maalaus 5  
         
               
             
2D-animaation perusteet 5  
         
               
             
Environment design
                                                 
3D-ympäristön suunnittelu 5    
         
                 
           
Kompositio ja väri 5    
         
                 
           
Mise-en-scene 5    
         
                 
           
Game production
                                                 
Pelituotanto 5    
         
                 
           
Pelien kehitysalustat 5    
         
                 
           
Edistynyt 3D 5    
         
                 
           
Game development
                                                 
Peliskriptaus 5      
           
                   
     
Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu 5      
           
                   
     
Animaatio ja liikkeenkaappaus 5      
           
                   
     
Advanced game project
                                                 
Game project planning 5      
             
                   
 
Peliprojektin tuotanto 5      
             
                   
 
Raportointi ja akateeminen kirjoittaminen 5      
             
                   
 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 2 25      
           
                 
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
+ Digitalisaatio-opinnot
                                                 
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
+ Hyvinvointiteknologia
                                                 
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                  
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                  
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                  
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                                 
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                  
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
Venäjä 1 5                                                  
Venäjä 2 5                                                  
Venäjä 3 5                                                  
Venäjä 4 5                                                  
Venäjää työelämässä 5                                                  
Venäjän kielen rakenteet 5                                                  
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Espanja 1 5                                                  
Espanja 2 5                                                  
Espanja 3 5                                                  
Espanja 4 5                                                  
Espanjaa työelämässä 5                                                  
Saksa 1 5                                                  
Saksa 2 5                                                  
Saksa 3 5                                                  
Saksa 4 5                                                  
Saksaa työelämässä 5                                                  
Saksan kertauskurssi 5                                                  
Italia 1 5                                                  
Italia 2 5                                                  
Ranska 1 5                                                  
Ranska 2 5                                                  
Ruotsin tehovalmennus 3                                                  
Hallintoruotsi 2                                                  
Lär dig mera svenska! 5