OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS > LOGISTIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Logistiikka, monimuoto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Työelämävalmiudet
                                               
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
             
                     
Ammatillinen kehittyminen 1
       
             
                   
Työelämään verkostoituminen 1  
       
               
               
Valmiina työelämään 1    
           
                 
       
Tutkimus- ja kehittämistyö 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
 
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
           
                 
 
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
Johtaminen 5  
       
               
               
Ideasta innovaatioon 5
       
             
                   
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
       
             
                   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Ammatillinen viestintä 5
       
             
                   
Tekniikan ruotsi 5    
         
                 
         
Tekniikan englanti 5  
       
               
               
Matemaattis-luonnontieteellinen ydinosaaminen
                                               
Tietotekniikan perusteet 2.5
     
             
                     
Työvälineohjelmat 2.5
     
             
                     
Fysiikka 2.5
       
             
                 
Kemia 2.5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                   
Insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Insinöörifysiikka 5  
       
               
               
Liiketoiminnan perusteet
                                               
Yritystoiminnan perusteet 5
     
             
                     
Logistiikan perusteet 5
     
             
                     
Markkinoinnin perusteet 5
       
             
                   
Hankinnan perusteet 5
       
               
                 
Materiaalihallinto
                                               
Tuotanto 5  
       
               
               
Pakkaukset ja kuljettimet 5  
         
               
             
Varastologistiikka 5  
       
               
               
Huolinta 5  
       
               
               
Kuljetukset
                                               
Kuljetuslogistiikka 5
       
             
                   
Kv-kuljetukset 5    
         
                 
         
Vaarallisten aineiden kuljetukset 5    
         
                 
         
Liiketoiminnan tuki
                                               
Logistics English 5  
         
               
             
Logistiikan juridiikka 5    
         
                 
         
Kannattava liiketoiminta
                                               
Laskentatoimi 5  
         
               
             
Tilasto- ja talousmatematiikka 5  
         
               
             
Kuljetustalous 5    
         
                 
         
Tilaus-toimitusketjun hallinta
                                               
Sustainable SCM 5  
         
               
           
Logistiikan fysiikka ja kemia 5    
         
                 
         
586138.512.519.538.53625308.5102.519.532.36.33622.52.5308.50102.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                               
Logistiikan täydentävät opinnot
                                               
Logistiikan ICT
                                               
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
                 
       
E-liiketoiminta 5    
           
                 
       
ITS Älykkäät liikennejärjestelmät 5    
           
                 
       
Venäjän kuljetukset ja logistiikka
                                               
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5    
         
                 
         
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5    
           
                 
       
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5    
           
                 
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                 
Syventävä harjoittelu 1 10  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 2 10    
           
                   
     
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Toimiva logistiikka
()
                                               
Lentorahtiliikenne 5  
         
                 
           
Logistiikan turvallisuus 5
       
               
                 
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5