OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS > LOGISTIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Logistiikka, monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Kielitaito ja viestintä
                                               
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Ammattiruotsi 5  
         
               
             
Liiketoimintaosaaminen
                                               
Tietotekniikka 5
     
             
                     
Yritystoiminnan perusteet 5
     
             
                     
Markkinoinnin perusteet 5
     
             
                     
Logistiikan perusteet 5
     
             
                     
Insinöörin perusvalmiudet
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
   
   
   
       
Matematiikka 1 5
       
             
                   
Fysiikka 5
       
             
                 
Hankintaketju
                                               
Hankinnan perusteet 5
       
             
                   
Kuljetuslogistiikka 5
       
             
                   
Logistiikkainsinöörin perusvalmiudet
                                               
Matematiikka 2 5  
       
               
               
Tietotekniikan työvälineet 5  
       
               
               
Kansainvälinen toimitusketju
                                               
Huolinta 5  
       
               
               
Varastologistiikka 5  
       
               
               
Logistiikan englanti 5  
       
               
               
Talouslaskenta
                                               
Laskentatoimi 5  
         
               
             
Tilasto- ja talousmatematiikka 5  
         
               
             
Tuotanto
                                               
Tuotanto 5  
         
               
             
Pakkaukset ja kuljettimet 5  
         
               
             
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
         
               
             
VAK
                                               
Kemia 5    
         
                 
         
Logistiikan fysiikka 5    
         
                 
         
Vaarallisten aineiden kuljetukset 5    
         
                 
         
Logistiikan ICT
                                               
ITS intelligent transport systems 5    
         
                 
         
Tietojärjestelmäprojektit 5    
         
                 
         
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 10
       
               
                 
Harjoittelu 2 10  
         
               
           
Harjoittelu 3 10    
           
                 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
626741152240264130111052227.512.52636530651050
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 55 op)
                                               
Logistiikan hallinta
                                               
Logistiikan turvallisuus 5    
           
                   
     
Kuljetustalous 5    
           
                 
       
Logistiikan ohjaus 5    
           
                 
       
Liiketoiminnan johtaminen
                                               
Johtaminen ja esimiestyö 5    
           
                 
       
Johdon laskentatoimi 5    
           
                 
       
E-liiketoiminta 5    
           
                 
       
Kansainväliset kuljetusmuodot
                                               
Satamatoiminnot 5    
         
                 
         
Lentorahtiliikenne 5    
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5