OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Merenkulun insinööri, monimuoto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                     
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                     
Fysiikka-kemia
                                     
Fysiikka 2.5  
     
           
           
Kemia 2.5
     
         
               
Tietotekniikka 5
     
         
               
Insinöörimatematiikka 1 5
     
         
               
Merenkulun fysiikka 5  
       
           
         
Meri-insinöörin fysiikka ja kemia 5    
       
             
     
Merenkulun matematiikka 5  
     
           
           
Kieli- ja viestintäopinnot
                                     
Ammatillinen viestintä 5  
     
           
           
Merenkulun englanti 5  
     
           
           
Merenkulun ruotsi 5    
         
             
   
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
                                     
Ammatillinen kasvu
                                     
Viestintä 2
     
         
               
Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio 3
   
       
 
           
16.523.510016.518.5555016.5018.5505500
AMMATTIOPINNOT
                                     
Hyväksiluetut opinnot 114                                      
Täydentävät ammattiopinnot
                                     
Laivakonetekniikka
                                     
Laivakoneistot 2 3    
       
             
     
Dieselmoottorit 2 3  
     
           
           
Koneistojen huolto 2
     
         
               
Merenkulun ammattienglanti 3    
         
             
   
Sähkö- ja automaatiotekniikka
                                     
Laivasähkötekniikka 4    
       
             
     
Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka 3    
       
           
   
Merimiestaito ja johtaminen
                                     
Hätätilannetoiminta 2 4  
       
           
         
Meri- ja ympäristölainsäädäntö 3  
       
           
         
Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat 3  
     
         
         
Management Level, STCW A-III/2
                                     
Huolto ja kunnossapito
                                     
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3    
       
             
     
Sähködiagnostiikka ja kunnossapito 3      
         
               
Teollisuustalous 3    
       
             
     
Aluksen huolto ja kunnossapito 3    
       
             
     
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
                                     
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka  3    
       
           
   
Kylmätekniikka 2    
         
             
   
Laivan putkistot ja kattilatekniikka 2    
       
             
     
Technical writing 2    
         
             
 
Tietokoneavusteinen suunnittelu  3    
       
             
     
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
                                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 4    
         
             
   
Materiaalitekniikka 2  
       
           
         
Voimakonetekniikka 2  
       
           
         
Mekaniikka ja lujuusoppi 2 3      
         
               
Laivan apukoneistot 2      
         
               
Hydrauliikka ja pneumatiikka  3  
       
           
         
Hätätilannehallinta 3      
         
               
Turvallisuusjohtaminen 3  
       
           
         
Aluksen vuotovakavuus 2  
       
           
         
225381124.520.5241411204.520.502413111
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                     
Matematiikan ja fysiikan perusteet 5
     
         
               
Voimalaitosprosessit 5      
         
               
Höyrykattilat ja turbiinit 5    
         
             
   
District Heating and Steam Technology 5    
       
             
     
Ruotsin valmentava kurssi 5  
     
           
           
Englannin valmentava kurssi 5
     
         
               
10510510505551005005505
HARJOITTELU
                                     
OPINNÄYTETYÖ
                                     
Opinnäytetyö
                                     
Opinnäytetyön tietoperusta 5  
       
           
         
Raportin luonnosversio 5    
       
           
   
Loppuraportointi 5      
         
               
05550052.52.55000502.52.505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 28.553.5581628.52825.534241628.502825.503423116

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.