OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Merenkulun insinööri, monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                       
Merenkulun insinöörin perusopinnot
                       
Opiskelutaidot 1
 
     
         
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                       
Merenkulun insinöörin matematiikka 1 5
   
     
       
Merenkulun insinöörin matematiikka 2 4  
     
       
 
Merenkulun insinöörin fysiikka 4  
     
       
 
Fysiikan ja kemian perusteet 5
 
     
         
Tietotekniikka 3
 
     
         
Kieliopinnot
                       
Viestintä 2
   
     
       
Tutkimusraportointi 2  
   
       
   
Merenkulun ruotsi 3
   
     
       
Merenkulun englanti 1 2
   
     
       
Merenkulun englanti 2 3  
   
       
   
Laivatekniikan englanti 1 2  
   
       
   
2115912789120780
AMMATTIOPINNOT
                       
Hyväksiluetut opinnot 64                        
Täydentävät ammattiopinnot
                       
Aluksen vakavuus 1 2.5
   
     
       
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2.5
   
     
       
Turbiinitekniikka 3
   
     
       
Sähkölaitteiden kunnossapito 2
   
     
       
Laivatekniikan englanti 2 2  
     
       
 
Management Level -opinnot (STCW A-III/2)
                       
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
                       
Hätätilannetoiminnot 2 2
 
     
         
Turvallisuusjohtaminen (ISM + ISPS) 3  
   
       
   
Aluksen vakavuus 2 1.5  
   
       
   
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
                       
Hydrauliikka ja pneumatiikka 2.5  
   
       
   
Mekaniikka ja lujuusoppi 4
 
   
       
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
                       
Laivojen automaatiojärjestelmät 2
 
   
       
Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2.5  
   
       
   
Sähkölaitostekniikka (High Voltage) 2  
   
       
   
Tehonsiirtoelektroniikka 2  
   
       
   
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
                       
Telakointi ja koneistojen luokitukset 2  
   
       
   
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3  
   
       
   
Laivatekniikan englanti 3 2  
     
       
 
Merenkulun tietotekniikka 1.5  
   
       
   
182451320451302040
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                       
Matematiikan perusteet 2
 
     
         
CAD tietokoneavusteinen suunnittelu 3                        
Sähkösuunnittelu (CAD) 3                        
Laivasähkötekniikan projektityö 3                        
CTTP kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskurssi (A-V/1-1-3) 1.5                        
TUTKINNON YLITTÄVÄT VOIMALAITOSTEN KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYTEEN VAADITTAVAT OPINNOT
                       
Kaukolämmitys 5
   
     
       
Höyrykattilat ja turbiinit 5
 
     
         
Voimalaitosprosessit 5  
     
       
 
+ Vapaasti valittavat opinnot
                       
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                       
1257505750050
HARJOITTELU
                       
Harjoittelu 108                        
000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                       
Opinnäytetyö
                       
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
   
       
   
Opinnäytetyön toteutus 5  
     
       
 
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5  
     
       
 
015005100005100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5144213027172130027170

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.