OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Merenkulun insinööri, monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                       
Merenkulun insinöörin perusopinnot
                       
Opiskelutaidot 1
 
     
         
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                       
Merenkulun insinöörin matematiikka 1 5
   
     
       
Merenkulun insinöörin matematiikka 2 4  
     
       
 
Merenkulun insinöörin fysiikka 4  
     
       
 
Fysiikan ja kemian perusteet 5
 
     
         
Tietotekniikka 3
 
     
         
Kieliopinnot
                       
Viestintä 2
   
     
       
Tutkimusraportointi 2  
   
       
   
Merenkulun ruotsi 3
   
     
       
Merenkulun englanti 1 2
   
     
       
Merenkulun englanti 2 3  
   
       
   
Laivatekniikan englanti 1 2  
   
       
   
2115912789120780
AMMATTIOPINNOT
                       
Hyväksiluetut opinnot 64                        
Täydentävät ammattiopinnot
                       
Aluksen vakavuus 1 2.5
   
     
       
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2.5
   
     
       
Turbiinitekniikka 3
   
     
       
Sähkölaitteiden kunnossapito 2
   
     
       
Laivatekniikan englanti 2 2  
     
       
 
Management Level -opinnot (STCW A-III/2)
                       
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
                       
Hätätilannetoiminnot 2 2
 
     
         
Turvallisuusjohtaminen (ISM + ISPS) 3  
   
       
   
Aluksen vakavuus 2 1.5  
   
       
   
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
                       
Hydrauliikka ja pneumatiikka 2.5  
   
       
   
Mekaniikka ja lujuusoppi 4
 
   
       
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
                       
Laivojen automaatiojärjestelmät 2
 
   
       
Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2.5  
   
       
   
Sähkölaitostekniikka (High Voltage) 2  
   
       
   
Tehonsiirtoelektroniikka 2  
   
       
   
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
                       
Telakointi ja koneistojen luokitukset 2  
   
       
   
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3  
   
       
   
Laivatekniikan englanti 3 2  
     
       
 
Merenkulun tietotekniikka 1.5  
   
       
   
182451320451302040
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                       
Matematiikan perusteet 2
 
     
         
CAD tietokoneavusteinen suunnittelu 3                        
Sähkösuunnittelu (CAD) 3                        
Laivasähkötekniikan projektityö 3                        
CTTP kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskurssi (A-V/1-1-3) 1.5                        
TUTKINNON YLITTÄVÄT VOIMALAITOSTEN KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYTEEN VAADITTAVAT OPINNOT
                       
Kaukolämmitys 5
   
     
       
Höyrykattilat ja turbiinit 5
 
     
         
Voimalaitosprosessit 5  
     
       
 
+ Vapaasti valittavat opinnot
                       
Promoottori 5                        
Finnish for Beginners 5                        
Muotoilijaksi 2                        
Taidegrafiikka 5                        
Johdatus talousmatematiikkaan 3                        
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                        
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                        
Ensiapu 1 1                        
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                        
Entrepreneurship and small business marketing 5                        
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                        
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                        
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                        
LVI-tekniikan perusteet 3                        
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                        
Turvallinen lääkehoito 5                        
Lääkehoito sosiaalialalla 3                        
Workshop 5                        
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                        
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                        
EKG:n tunnistaminen 2                        
Ympäristöliiketoiminta 5                        
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                        
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                        
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                        
Johdatus talousmatematiikkaan 3                        
Kivunhoito 5                        
Haavahoito 3                        
Väkivaltatyö 5                        
Raskausajan diabetes 3                        
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                        
Kliiniset taitopajat 5                        
Tilintarkastus 5                        
Gerontologinen hoitotyö 5                        
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                        
Hygieniapassi 2                        
Syrjäytymisen ehkäisy 5                        
Mediakasvatuksen perusteet 5                        
Logistiikan perusmatematiikka 5                        
Monialainen simulaatio 1                        
Työturvallisuuskortti 1                        
Tulityökortti 1                        
Liikunta 3, liikkumalla lisää toimintakykyä 2                        
Liikunta 4, hyvinvointia liikkeellä 2                        
Liikunta 1 2                        
Rokotusosaamisen perusteet 2                        
Matematiikan tehovalmennus 1                        
Lapin vaellus 5                        
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                        
Design project 5                        
Sosiaalialan hoitotyö 5                        
Ravitsemus potilastyössä 5                        
Väkivaltatyö II 5                        
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                        
Ensiapu 1 ja 2 2                        
Emma Gaalan someviestintä 7                        
Farmakologia 5                        
Optiset verkot 5                        
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                        
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                        
Ensiapu 2 1                        
Student Magazine Insider 3                        
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                        
Kriminologia 5                        
2D animaatio 5                        
Verhoilu 5                        
Puhdistus 5                        
Koristemaalaus 5                        
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5                        
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5                        
Sisustussuunnittelu 5                        
Pintakäsittely 5                        
CAM -perusteet 5                        
Ympäristölaskenta 5                        
Yrityskuvan viestiminen verkossa 5                        
Intercultural Communication 5                        
Macroeconomics and International Trade 5                        
Liikunta 3 2                        
Liikunta 4 2                        
Liikunta 2 2                        
Asennusharjoitukset 5                        
Ilmastonmuutos 5                        
Potilasturvallisuus 1                        
Lääketieteelliset termit 5                        
Gamification in digital marketing 5                        
Tietotekniikan tehovalmennus 1                        
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5                        
Robotic process automation 2                        
Creative Digital Photography 5                        
Tietojohtaminen 5                        
Lääkelaskut 0                        
Effective workplace writing 5                        
Sarjakuva 5                        
Päihteet perheessä ja moniammatilliset lähestymistavat 5                        
Pain management intensive course 5                        
Anniskelupassi 2                        
Pakkaussuunnittelu 5                        
Brändin suunnittelu 5                        
Leikkaushoitotyö 5                        
UiPath robot 3                        
Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5                        
Sexual health and rights 5                        
Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5                        
Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2                        
Johtaminen 5                        
Metsälogistiikka ja -teollisuus 5                        
Puunkorjuutekniikka 5                        
Rautatieliikenne 5                        
Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5                        
Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5                        
Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5                        
Anniskelupassi 2                        
Skanska Oppiva 5                        
Public relations 5                        
Monikulttuurinen johtaminen 5                        
Sound design 5                        
Valmet automaatio -projekti 5                        
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5                        
Esimies ja tietoturva 5                        
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5                        
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5                        
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5                        
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5                        
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5                        
Päihteet perheessä ja moniammatilliset lähestymistavat 5                        
Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa 5                        
Hyvinvointia musiikin keinoin 3                        
Yleinen patologia 5                        
Koodarikilta 1 5                        
Koodarikilta 2 5                        
Koodarikilta 3 5                        
Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5                        
Työelämäprojekti 15                        
Tekoälytaitaja 5                        
Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä 5                        
Akuutti kipu ja kivunhoito 5                        
Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5                        
Akuutit haavat - tehokas hoito 5                        
Päähine - piste i:n päälle 5                        
Psyykkisen valmennuksen perusteet 3                        
Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5                        
Potilasturvallisuus 1                        
Venäläisten ja suomalaisten tavat toimia liike-elämässä 2                        
Design-tuote workshop 5                        
Brand ambassador project 5                        
Tulevaisuuden duuni 2                        
Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2                        
Liikunta 1, Mikkeli 2                        
Liikunta 2, Mikkeli 2                        
Liikunta 3, Mikkeli 2                        
Liikunta 4, Mikkeli 2                        
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä 5                        
Uudet teknologiat terveysalalla 5                        
Co-creation project 5                        
Oma osaaminen euroiksi 5                        
Hackathon 5                        
Environmental issues affecting our health 5                        
Financial investments and instruments 2                        
3D sculpting with Zbrush 5                        
Yrityspeli 5                        
Promotor /ambassador 5                        
3D-tulostus, laserleikkaus 5                        
Design Workshop 5                        
Grafis-kaavoitus, jatkokurssi 5                        
Muotopuriste 5                        
SolidWorks 5                        
Tutorointi 5                        
EU-opinnot Brysselissä 5                        
Php-ohjelmointi 5                        
LVI-tekniikan perusteet 5                        
Trakeostomoidun potilaan hoitotyö 5                        
Unreal Engine: Basics of Blueprint Visual Scripting 3                        
Unreal Engine C++ development 3                        
Creating network game using Unreal Engine 3                        
Using animation editor inside Unreal Engine 3                        
LVI-asennukset 2                        
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5                        
Python programming and data processing 5                        
Ohjelmistotestaus 5                        
Projektitutkielma 5                        
Robotic Process Automation (RPA) 5                        
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus 1                        
Kiertotalouden ideointiprojekti 5                        
Ensiavun perusteet 1                        
Ensiavun jatko-opinnot 1                        
Metallipintojen konservointi 5                        
Luova materiaalipaja 10                        
Järjestöt osana hyvinvointiyhteiskuntaa 5                        
Sosiaalialan pelikurssi 5                        
Venäjän verkkokauppa 3                        
Promoottori 2 5                        
KIDE - kiertotalous muotoilussa 5                        
Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2                        
Kliinisen ydinosaamisen arviointi 0                        
Naamiokurssi 2                        
Insinöörin matematiikka 3 5                        
Palliatiivinen hoito ja saattohoito 5                        
Substance Painter 5                        
Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5                        
Global sourcing 5                        
KiVAKO: Venäjä 5 3                        
Data-analytiikan ohjelmointi 5                        
Digitaalinen mallipaja 5                        
Green wood 5                        
Lasertyöstö 3                        
Leikkaushoitotyö 5                        
Opiskelijan hyvinvointitaidot opiskelukykyä edistämässä 2                        
SEPSIS potilas ensihoidon asiakkaana 5                        
Korsetti –muotiasuste 5                        
Emma Gaala design 5                        
Race4Scale project – Future Professions in Finland – Workshop 4                        
Tourism Loves New Idea and Innovation Competition - Ideation phase 2                        
Tourism Loves New Idea and Innovation Competition - Development phase 2                        
Tourism Loves New Idea and Innovation Competition- Benchmarking matka 1