OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU, POLKUOPISKELIJAT
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakoulu, polkuopiskelijat
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 70 op

sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot