Siirry suoraan sisältöön

Biokemia, solubiologia ja histologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: NA00DH40-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Naprapaattikoulutus

Opettaja

  • Taina Lehtonen

Vastuuopettaja

Taina Lehtonen

Ryhmät

  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt biokemian perusteisiin ja elimistön biokemiaan.

Vahvistat anatomista osaamistasi

Tunnet tavallisimmat kliiniskemialliset laboratoriotutkimukset ja ymmärrät tavallisimpien kliiniskemiallisten tutkimusten biokemiallisen ja fysiologisen taustan sekä kliinisen käyttötarkoituksen.

Osaat kuvata solun ja kudosten rakennetta ja toimintaa.

Ymmärrät histologian kannalta ihmiskehon eri kudostyyppien rakennetta, ja sen vaikutusta esimerkiksi kyseisen kudoksen paranemisominaisuuksiin.

Osaat omaksua luonnontieteellistä tietoa ja pystyt seuraamaan oman ammattialasi kehitystä.

Osaat soveltaa tietoa biokemiasta omaan ammattialaasi.

Sisältö

Miten elimistön biokemiallinen toiminta rakentuu ja mitä tutkimuskohteita biokemialla on?

Miten biokemiallinen tutkimus voi täydentää omaa ammattiosaamistasi?

Miten eri kudostyyppien rakenne vaikuttaa niiden ominaisuuksiin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learnissa. Suosittelen käyttämään lisämateriaalina kirjoja:
Heino, Jyrki & Vuento, Matti: Biokemia ja solubiologia. SanomaPro. Helsinki. 2020
Tapana, Pentti: Elävä solu. Gaudeamus. 2010

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on mahdollista suorittaa omalla aikataululla sytologian ja histologian laboraatioita lukuunottamatta (pakollinen osallistuminen keväällä 2022).

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä jaksolla toteudu

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson suoritus tehdään Learnin tenttinä. Yhteistoiminnallinen arviointi. Osallistuminen sytologian ja histologian laboraatioihin pakollista.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän jaksoon

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Biokemian osalta tutustutaan elimistön tärkeimpiin biomolekyyleihin.
Solubiologiassa käsitellään solun rakenne ja toiminta. Erityisesti solun energiatalous ja proteiinisynteesi.
Histologiassa opetellaan tunnistamaan eri kudostyypit mikroskooppinäytteistä niiden tunnusomaisten rakenteiden perusteella ja tutustutaan erityisesti lihaskudoksen, luustokudoksen ja sidekudoksen ominaisuuksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet esitellään tarkemmin Learnissa. Opintojakson suoritus tehdään Learnin tenttinä. Yhteistoiminnallinen arviointi. Osallistuminen sytologian ja histologian laboraatioihin pakollista.
Loppuarvosanan saadakseen tulee osallistua sytologian ja histologian laboraatioihin (1 päivä).

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta.