Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen haasteet muutoksessaLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530038

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista muutosjohtamiseen liittyviä vaativia ongelmia
Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa muutosprosesseissa
Opiskelija osaa arvioida muutosjohtamisen lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä myös kansainvälisen tutkimustiedon avulla
Opiskelija ymmärtää muutosviestinnän merkityksen johtamisessa
Opiskelija osaa toimia muutoksessa organisaatiokulttuurin kehittämiseksi

Sisältö

- Muutosteoriat ja niiden taustateoriat
- Ikärakenteen muutokset
- Organisaation voimavaraksi
- Kriisitilanteiden hoito muutosprosesseissa
- Organisaatiokulttuurin johtaminen ja kulttuurin merkitys muutosprosessien näkökulmasta
- Muutosprosessin suunnittelu organisaatiossa
-Viestintä muutoksessa johtamisen näkökulmasta
- Muutosprosessin onnistumisen arviointi
-Tutustuminen kansainväliseen tutkimukseen (kansainvälinen asiantuntijaluento)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvioitava tehtävä 0-5, muut tehtävät hyväksytty/hylätty. Arviointikehikko moodlessa, jossa eri tasojen arvioinnit. Arvioinnissa painottuu: b. opiskelija osaa ratkaista muutosjohtamiseen liittyviä vaativia ongelmia c. opiskelija osaa arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa muutosprosesseissa e.opiskelija osaa arvioida muutosjohtamisen lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä