Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön ideointi ja suunnitteluLaajuus (10 op)

Tunnus: YO00CV19

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Hanna Aronen
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV22KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Naprapathy
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Salla Leinonen
Vastuuhenkilö

Petteri Koski

Opiskelijaryhmät
 • NAKT21KY
  Naprapathy, master studies

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.12.2021 - 12.01.2022

Ajoitus

13.01.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Vastuuhenkilö

Nina Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

13.04.2022 - 31.07.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jari Huotari
 • Päivi Lifflander
 • Mauno Saksio
 • Virve Jussila
 • Tarja Turtiainen
 • Maija Vihervirta
 • Kati Vapalahti
 • Eija Karjalainen
Opiskelijaryhmät
 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

Itse hankittu materiaali opinnäytetyöhön.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija etenee opinnäytetyöprosessin mukaisesti, josta järjestetään info 9.2.2022 klo 15.45–16.30

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö tehdään sote-alan työpaikkaan tai kehittämishankkeeseen.

Opiskelijan työmäärä

30 op = 810 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyökoordinaattori Kati Vapalahti, kati.vapalahti@xamk.fi, 050-4654511

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/täydennettävä

Ajoitus

01.09.2021 - 15.12.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV21KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

23.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • KRKV21SY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

-

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

-

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Vastuuhenkilö

Niina Ervaala

Opiskelijaryhmät
 • AHKT21SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

Seminaareissa annettu materiaali
Student sivuilla oleva ohjeistus yamk-opinnäytetyöstä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Seminaarityöskentely, jossa keskustellaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheista ja menetelmistä pienryhmissä.
Yksilöohjaus opiskelijan tarpeen mukaisesti.
Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen ryhmässä.
Jaksolla noudatetaan Xamk:n yamk-opintoihin liittyvää opinnäytetyöprosessin ohjetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelijan työelämäyhteydessä kehittämä opinnäytetyöaihe arvioidaan ja hyväksytään.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelijan työelämäyhteydessä kehittämä opinnäytetyöaihe arvioidaan ja hyväksytään. Opiskelija esittää opinnäytetyön suunnitelmansa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö toteutetaan työelämäyhteistyönä, työelämän kehittämishankkeena.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 270 tuntia:
- Seminaarityöskentely 16 tuntia
- Itsenäinen työskentely 254 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen tutkimusluvan hakua varten

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Niina Ervaala

Opiskelijaryhmät
 • MIEKT21SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

Seminaareissa annettu materiaali
Student sivuilla oleva ohjeistus yamk-opinnäytetyöstä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Seminaarityöskentely, jossa keskustellaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheista ja menetelmistä pienryhmissä.
Yksilöohjaus opiskelijan tarpeen mukaisesti.
Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen ryhmässä.
Jaksolla noudatetaan Xamk:n yamk-opintoihin liittyvää opinnäytetyöprosessin ohjetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelijan työelämäyhteydessä kehittämä opinnäytetyöaihe arvioidaan ja hyväksytään.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelijan työelämäyhteydessä kehittämä opinnäytetyöaihe arvioidaan ja hyväksytään. Opiskelija esittää opinnäytetyön suunnitelmansa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö toteutetaan työelämäyhteistyönä, työelämän kehittämishankkeena

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 270 tuntia:
- Seminaarityöskentely 16 tuntia
- Itsenäinen työskentely 254 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen tutkimusluvan hakua varten

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Outi Ilves
 • Merja Reunanen
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • MOSA21SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu ei sisällä muuta lähiopetusta, kuin opinnäytetyöinfon ja suunnitelman esitysseminaarin sekä toisen opinnäytetyösuunnitelman opponoinnin.
Idea- ja suunnitelmavaihe etenee Studentin ja Learnin Opinnäytetyön ohjeiden ja wihi-järjestelmään tehtävän aihe-ehdotuksen jälkeen nimettävien ohjaajien ohjauksessa.
Suunnitelma esitetään seminaarissa opiskelijaryhmässä sovitun aikatalun mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

vastuuopettaja syksyllä 2021 Merja Reunanen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Opiskelijaryhmät
 • SAMI20KY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.01.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jari Huotari
 • Päivi Lifflander
 • Mauno Saksio
 • Assi Kukkonen
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
 • Johanna Hirvonen
 • Lea Saari-Kääriäinen
 • Olli Rissanen
 • Anna Makkonen
Opiskelijaryhmät
 • SJSA21KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opiskelijaryhmät
 • SOKV20SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnäytetyöideat työstetään opinnäytetyösuunnitelmiksi. Työstövaihe sisältää opinnäytetyön sopimusneuvottelut ja sopimuksen laatimisen toimeksiantajan kanssa. Lisäksi vertaisohjattavan suunnitelmaan perehtymisen ja osallistumisen ryhmämuotoiseen suunnitelmaseminaariin.
Opinnäytetyön ohjauksessa käytettävä Wihi-ohjelma mahdollistaa nopeutetun aikataulun.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 270 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Business Management
Opettaja
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV20SY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Riitta Tuikkanen
Opiskelijaryhmät
 • MRMI20SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Marjo Suviranta
 • Sanna Haapanen
 • Anu Vainio
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • PAKV20SY
  Palvelumuotoilu, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Virpi Maijala

Opiskelijaryhmät
 • TEKT20SY
  Terveyden edistäminen, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 19.09.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT21KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Katariina Silvola
Vastuuhenkilö

Tuija Suikkanen-Malin

Opiskelijaryhmät
 • KUSKV21KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV21KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

04.09.2020 - 18.12.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan ja talouden koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • LOKV20SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk
 • LLKV19SY
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

Learnissä olevat materiaalit.
Tutkimuksen tekoon ja kirjoittamiseen liittyvä kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson tavoitteena on tukea ja edesauttaa kunkin opiskelijan opinnäytetyöprosessin ja varsinaisen opinnäytetyön kirjoittamisen aloittamista. Opintojaksolla on muutama fasilitoiva lähikerta, pääpaino on kuitenkin kunkin opiskelijan henkilökohtaisen opinnäytetyöprosessin tukemisessa ja aloittamisessa (aiheen määrittely, tutkimussuunnitelman laadinta). Tavoitteena on pystyä opintojakson jälkeen suoraan etenemään opinnäytetyön seuraaviin vaiheisiin. Opintojakso muodostaa opinnäytetyönprosessin ensimmäisen vaiheen (10 op).

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

10 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetöiden perusteisiin perehtyminen, ml. vinkit opinnäytetyön tekoon.
Tutkimussuunnitelman laadinta omasta opinnäytetyön aiheesta, pääosin itsenäisesti, opettajan tukien.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella, laaditun tutkimussuunnitelman perusteella.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • KRKV20SY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2021

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Outi Ilves
 • Merja Reunanen
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
 • Johanna Hirvonen
 • Olli Rissanen
 • Miia Kierikki
Opiskelijaryhmät
 • MOSA20SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pekka Penttinen
 • Sari Miettinen
 • Laura Hokkanen
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI20SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Yksilölliset oppimisväylät

Ideointi- ja suunnittelujakso etenee seuraavasti:

Elokuu: osallistut opinnäytetyötä koskevaan infoon ja työstät tämän jälkeen yhden sivun mittaisen ideapaperin mahdollisesta opinnäytetyön aiheesta / aihepiiristä.
Syyskuu: osallistut opinnäytetyön tiedonhan infoon
Lokakuu: esittelet alustavan opinnäytetyösi idean ideaseminaarissa, jonka yhteydessä sinulle nimetään opinnäytetyön ohjaaja.
Joulukuu: Laadit täsmällisen opinnäytetyösuunnitelman ja esittelet sen pienryhmässä.

Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy opinnäytetyösuunnitelman sen jälkeen kun se on suullisesti esitelty opinnäytetyön pienryhmässä. Opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- suunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on palautettu allekirjoitettuna opinnäytetyön ohjaajalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy opinnäytetyösuunnitelman sen jälkeen kun se on suullisesti esitelty opinnäytetyön pienryhmässä. Opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- suunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on palautettu allekirjoitettuna opinnäytetyön ohjaajalle

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Vastuuhenkilö

Niina Ervaala

Opiskelijaryhmät
 • AHKT20SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

Seminaareissa annettu materiaali
Student sivuilla oleva ohjeistus yamk-opinnäytetyöstä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Seminaarityöskentely, jossa keskustellaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheista ja menetelmistä pienryhmissä.
Yksilöohjaus opiskelijan tarpeen mukaisesti.
Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen ryhmässä.
Jaksolla noudatetaan Xamk:n yamk-opintoihin liittyvää opinnäytetyöprosessin ohjetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelijan työelämäyhteydessä kehittämä opinnäytetyöaihe arvioidaan ja hyväksytään.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelijan työelämäyhteydessä kehittämä opinnäytetyöaihe arvioidaan ja hyväksytään. Opiskelija esittää opinnäytetyön suunnitelmansa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia:
- Seminaarityöskentely 16 tuntia
- Itsenäinen työskentely 119 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.01.2020 - 01.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Aila Friis
 • Pirjo Oikarinen
 • Kirsi Jurvanen
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Sari Laanterä
 • Elina Jouppila
 • Johanna Hirvonen
 • Eija Karjalainen
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Paula Mäkeläinen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI19SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI19SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

9 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Sanna Haapanen
 • Marjo Suviranta
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • PAKV19SY
  Palvelumuotoilu, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 30.05.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
 • Mikhail Nemilentsev
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV19SY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Miia Heikkinen
 • Tuomo Paakkonen
Vastuuhenkilö

Tuija Suikkanen-Malin

Opiskelijaryhmät
 • SOKV19SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnäytetyöideat työstetään opinnäytetyösuunnitelmiksi. Työstövaihe sisältää opinnäytetyön sopimusneuvottelut ja sopimuksen laatimisen toimeksiantajan kanssa. Lisäksi vertaisohjattavan suunnitelmaan perehtymisen ja osallistumisen ryhmämuotoiseen suunnitelmaseminaariin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 270 tuntia.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Ohjaajan hyväksymä opinnäytetyön suunnitelma.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Arto Sormunen
Vastuuhenkilö

Arto Sormunen

Opiskelijaryhmät
 • YTMI19SY
  Ympäristöteknologia, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.01.2020 - 17.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jari Huotari
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
 • Maija Vihervirta
 • Elina Jouppila
 • Sari Laanterä
 • NN SAKO_Savonlinna
 • Paula Mäkeläinen
 • Päivi Lifflander
 • Riitta Riikonen
 • Mauno Saksio
 • Pirjo Oikarinen
 • Merja Reunanen
 • Päivi Sajaniemi
 • Anne Ulmanen
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
 • Johanna Hirvonen
 • Eija Karjalainen
 • Olli Rissanen
 • Leila Pihlaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Johanna Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • SJMI20KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • Anja Terkamo-Moisio
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT20KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 31.12.2020

Ajoitus

22.08.2019 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Mauno Saksio
 • Merja Reunanen
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
 • Eija Karjalainen
 • Olli Rissanen
Vastuuhenkilö

Merja Reunanen

Opiskelijaryhmät
 • MOSA19SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Opiskelumateriaali

Studentista löytyvät kaikkia Xamkin opiskelijoita koskevat ohjeet Opinnäytetyö-sivulta.
Moodlessa on tämän koulutusyksikön opiskelijoille alusta, joka ohjaa opinnäytetyön eri vaiheissa etenemistä.
Moodle: Opinnäytetyö – Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö,

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu on opiskelijan itsenäistä työtä, johon on tärkeä laatia huolellinen suunnitelma ja aikataulutus. Opinnäytetyön info pidetään opintojen alussa.
Opinnäytetyön ideapaperin laatimista ja suunnitelman työstämistä ohjaavat opinnäytetyölle nimettävät opettajat, toimeksiantajan edustaja työelämästä, opponentit ja kampuksen muut asiantuntijat kampuksen työpajoissa. Ideapaperin hyväksymisen jälkeen opiskelija tekee sopimuksen toimeksiantajan kanssa.
Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarissa opiskelija esittelee oman suunnitelmansa ja opponoi yhtä toisen tekemää opinnäytetyötä. Kun suunnitelma on hyväksytty ja esitetty seminaarissa, opiskelija hakee tarvittavat tutkimusluvat.

Kansainvälinen yhteistyö

Opinnäytetyö voi sisältyä kansainväliseen hankkeeseen. Vähintään opinnäytetyössä käytetään alan kansainvälistä tutkimustietoa.

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arvioinnissa käytetään Studentista löytyvää Xamkin yamk-opinnäytetyön arviointikriteeristöä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

22.08.2019 - 01.03.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joel Paananen
 • Tapani Salmenhaara
 • Joni Hietakangas
Vastuuhenkilö

Tapani Salmenhaara

Opiskelijaryhmät
 • MHKT19SY
  Merenkulun johtaminen, yamk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 27.04.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Anne Ulmanen
 • Elina Jouppila
 • Sari Laanterä
 • Olli Rissanen
 • Riitta Kuismin
 • Sirpa Gardemeister
 • Susanna Suvimaa
Opiskelijaryhmät
 • KAMI19SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Ilmoittautumisaika

20.08.2018 - 07.09.2018

Ajoitus

01.01.2019 - 31.05.2020

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Aila Friis
 • Riitta Riikonen
 • Helka Sarén
 • Kirsi Jurvanen
 • Päivi Sajaniemi
 • Anna Reinikainen
 • Sari Laanterä
 • Johanna Hirvonen
Vastuuhenkilö

Paula Mäkeläinen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI18SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI18SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Ilmoittautumisaika

26.01.2018 - 27.01.2018

Ajoitus

01.01.2018 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Janne Turunen
 • Kirsi Jurvanen
 • Jari Kortelainen
 • Miia Liukkonen
 • Jukka Selin
Opiskelijaryhmät
 • SAMI18KY
  Sähköinen asiointi ja arkistointi, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ideoit opinnäytetyösi aiheen, esittelet sen sekä opinnäytetyösi toimintaympäristön (kuka on asiakkaasi, ketkä ovat yhteistyökumppaneitasi) ja esität alustavan tutkimussuunnitelman.