Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät kliinisessä hoitotyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: KA00DH74

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen kliinisessä
Muut oman koulutusalan opinnot ja Master Schoolin yhteiset opinnot.

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

30.09.2021 - 31.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • KAMI21SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuusvinkkejä Learnissä

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson seminaaritehtävä on työelämälähtöinen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kirjallinen, pienryhmissä tehtävä seminaaritehtävä, ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 21.03.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • KAMI20SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

01.08.2019 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • KAMI19SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi

Tavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista