Siirry suoraan sisältöön

Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelminLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530032

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • LYX4 Opettaja
Vastuuhenkilö

Tiina Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on käytettävissä Learn-opiskeluympäristössä. Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua etäyhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua etäyhteydellä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua etäyhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviin soveltuu työelämän kehittämiseen liittyvä yhteistyö (esim. yamk-opinnäytetyön suunnittelu).

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustalla on ilmoitettu tehtävien palautusten määräajat.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoin tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit. Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.

Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.

Tee oma aikataulusuunnitelmasi opintojakson toteutukselle niin, että voit hyödyntää vertaisten tehtäviä ja palautteita!.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu Xamkin YAMK-arviointikehikkoon. Learnissä on esitelty arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
Vastuuhenkilö

Tiina Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Moodle-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on käytettävissä Learn-opiskeluympäristössä. Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviin soveltuu työelämän kehittämiseen liittyvä yhteistyö (esim. yamk-opinnäytetyön suunnittelu).

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustalla on ilmoitettu tehtävien palautusten määräajat.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoin tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit. Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.
Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.
Vastuuopettaja vuonna 2021 on yliopettaja Merja Reunanen.
Tee oma aikataulusuunnitelmasi opintojakson toteutukselle niin, että voit hyödyntää vertaisten tehtäviä ja palautteita!.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu Xamkin YAMK-arviointikehikkoon. Learnissä on esitelty arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Moodle-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on käytettävissä Learn-opiskeluympäristössä. Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviin soveltuu työelämän kehittämiseen liittyvä yhteistyö (esim. yamk-opinnäytetyön suunnittelu).

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustalla on ilmoitettu tehtävien palautusten määräajat.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoin tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit. Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.
Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.

Tee oma aikataulusuunnitelmasi opintojakson toteutukselle niin, että voit hyödyntää vertaisten tehtäviä ja palautteita!.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu Xamkin YAMK-arviointikehikkoon. Learnissä on esitelty arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

10.05.2021 - 30.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Merja Reunanen
Vastuuhenkilö

Merja Reunanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Moodle-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on käytettävissä Learn-opiskeluympäristössä 10.5.2021 alkaen. Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 10.5.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua Teams-yhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 10.5.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua Teams-yhteydellä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 10.5.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen, viimeistään syyskuun alussa. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on syyslukukaudella tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua Teams-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviin soveltuu työelämän kehittämiseen liittyvä yhteistyö (esim. yamk-opinnäytetyön suunnittelu).

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustalla on ilmoitettu tehtävien palautusten määräajat.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoin tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 10.5.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Soveltuu myös kesäopinnoiksi, mutta palautteet ja arvioinnit voidaan antaa vasta aikaisintaan elokuun lopussa. Myös aloitus vasta syksyllä on mahdollinen. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit. Opintojaksolla on kaksi yksilötehtävää, joihin sisältyy vertaiskommentointia. Kolmas yksilötehtävä palautetaan palautuskansioon vain opettajalle.
Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.
Vastuuopettaja vuonna 2021 on yliopettaja Merja Reunanen.
Tee oma aikataulusuunnitelmasi opintojakson toteutukselle niin, että voit hyödyntää vertaisten tehtäviä ja palautteita!.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu Xamkin YAMK-arviointikehikkoon. Learnissä on esitelty arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 10.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Merja Reunanen
Vastuuhenkilö

Merja Reunanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Moodle-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on käytettävissä Learn-opiskeluympäristössä 11.1.2021 alkaen. Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 11.1.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 11.1.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin. Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 11.1.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Learn-opiskelualustalla on eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Tentit ja muut määräajat

Learn-alustalla on ilmoitettu tehtävien palautusten määräajat.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoin tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 11.1.2021 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella kevään ajan.
Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.
Vastuuopettaja vuonna 2021 on yliopettaja Merja Reunanen.
Tee oma aikataulusuunnitelmasi opintojakson toteutukselle niin, että voit hyödyntää vertaisten tehtäviä ja palautteita!
Learn-opiskelulustalla on sitä varten eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi Xamkin arviointikehikon mukaan. Learnissä on esitelty arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma.

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Merja Reunanen
Vastuuhenkilö

Merja Reunanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

- Tiedät laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja osaat soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. - Osaat käyttää erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja analysoida niillä koottuja aineistoja. - Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadullisella laadullisella tutkimuksella toteutetun tutkimuksen. - Osaat soveltaa erilaisia laadullisia menetelmiä kehittämistyössä.

Sisältö

- Mitkä ovat laadullisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat? - Miten laadullinen tutkimusprosessi etenee? - Miten sovellat laadullisen tutkimuksen työtapoja työelämässä? - Miten tutkimuseettiset periaatteet huomioidaan tutkimuksessa ja kehittämisessä? - Miten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan?

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Moodle-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on käytettävissä Learn-opiskeluympäristössä 13.1.2020 alkaen. Tehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella pienryhmittäin.
Opinnoissa on tarjolla vapaaehtoisia, vuorovaikutteisia verkkoklinikoita, joihin voi osallistua AC-yhteydellä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoin tehtävissä suositellaan hyödynnettäväksi englanninkielistä kirjallisuutta, kuten yamk-tasolla opinnäytetyökin edellyttää.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna Learn-verkkoympäristössä 13.1.2020 alkaen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti non-stop-periaatteella.
Opintojaksoa ja siihen sisältyviä tehtäviä voi soveltuvin osin hyödyntää omassa opinnäytetyössä esim. laadullisen aineiston keruuseen valmistautuessa tai aineiston analyysivaiheessa.
Vastuuopettaja vuonna 2020 on yliopettaja Merja Reunanen.
Tee oma aikataulusuunnitelmasi opintojakson toteutukselle niin, että voit hyödyntää vertaisten tehtäviä ja palautteita!
Learn-opiskelialustalla on sitä varten eri aikatauluissa eteneville opiskelijoille pienryhmien verkkokeskustelufoorumit.
Jos aloitat opintojakson vasta tammikuun jälkeen, tiedota siitä opettajalle sähköpostitse merja.reunanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi Xamkin arviointikehikon mukaan. Moodlessa on arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma.