Siirry suoraan sisältöön

Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DN11

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5 op
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5 op
Turvallisuus ja hyvinvointi esimiehen johtamistehtävänä 5 op

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Opiskelumateriaali

Päälähteet
Havunen Risto - Lavikkala Anna. 2012. Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki Hirvihuhta Harri ja Litovaara Anneli (2003 tai verkkokirja 2011). Ratkaisun taito. Tammi. Järvinen, Pekka 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Helsinki. Talentum.
Järvinen Inga, Luhtaniemi Tuula 2014. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.

Muu osoitettu lisäkirjallisuus ja materiaali oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien tekeminen tapahtuu määritellyn aikataulun mukaan. Opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Saat opiskeluohjeet ja tarkemmat tiedot opintojakson toteuttamisesta noin kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Viikko 43 on talviloma ja sen aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Kansainvälinen yhteistyö

ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson toteutus jakaantuu 3 kuukaudelle. Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, n. 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

Esittely, tutustumiswebinaari, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 - 3, verkkotyöpaja ja itsearviointi, opintojaksopalaute.
Webinaarien toteutuksessa käytetään TEAMS-ohjelmaa. Tarvitset osallistumiseen verkkoyhteyden, kameran ja mielellään kuulokkeet.

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet
Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työskentelyssä ja tehtävissä painottuu haasteellisiin työelämätilanteisiin liittyvän tiedon käsittely ja perustelun taito.
Esittely, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 -3, opintojaksopalaute arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Verkkotyöpaja ja itsearviointi arvioidaan Numeerisesti 1 - 5

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 17.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Opiskelumateriaali

Päälähteet
Havunen Risto - Lavikkala Anna. 2012. Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki Hirvihuhta Harri ja Litovaara Anneli (2003 tai verkkokirja 2011). Ratkaisun taito. Tammi. Järvinen, Pekka 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Helsinki. Talentum.
Järvinen Inga, Luhtaniemi Tuula 2014. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.
Muu osoitettu lisäkirjallisuus ja materiaali oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien tekeminen tapahtuu määritellyn aikataulun mukaan. Opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Saat opiskeluohjeet ja tarkemmat tiedot opintojakson toteuttamisesta noin kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson toteutus jakaantuu 3 kuukaudelle. Opiskelijan työmäärä on 133 tuntia, n. 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

Esittely, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 - 3, verkkotyöpaja ja itsearviointi, opintojaksopalaute.
Webinaarien toteutuksessa käytetään TEAMS-ohjelmaa. Tarvitset osallistumiseen verkkoyhteyden, kameran ja mielellään kuulokkeet.

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet
Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työskentelyssä ja tehtävissä painottuu haasteellisiin työelämätilanteisiin liittyvän tiedon käsittely ja perustelun taito.
Esittely, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 -3, opintojaksopalaute arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Verkkotyöpaja ja itsearviointi arvioidaan Numeerisesti 1 - 5

Ajoitus

30.08.2021 - 30.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Opiskelumateriaali

Päälähteet
Havunen Risto - Lavikkala Anna. 2012. Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki Hirvihuhta Harri ja Litovaara Anneli (2003 tai verkkokirja 2011). Ratkaisun taito. Tammi. Järvinen, Pekka 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Helsinki. Talentum.
Järvinen Inga, Luhtaniemi Tuula 2014. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.
Oppimisalustalla oleva lisämateriaali ja lähteet

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

Opiskelijan työmäärä

Opiskeluaika on 3 kuukautta. Tuntimäärä 133 tuntia, noin 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. osaat hankkia uutta tietoa ja arvioida tietojasi haasteellisista työelämätilanteista
b. osaat soveltaa lähteistä saatavaa tietoa haasteellisten työelämätilanteiden ratkaisemisessa
e. osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
g. osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Opiskelumateriaali

Päälähteet
Havunen Risto - Lavikkala Anna. 2012. Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki Hirvihuhta Harri ja Litovaara Anneli (2003 tai verkkokirja 2011). Ratkaisun taito. Tammi. Järvinen, Pekka 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Helsinki. Talentum.
Järvinen Inga, Luhtaniemi Tuula 2014. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.
Muu osoitettu lisäkirjallisuus ja materiaali oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien tekeminen tapahtuu määritellyn aikataulun mukaan. Opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Saat opiskeluohjeet ja tarkemmat tiedot opintojakson toteuttamisesta noin kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson toteutus jakaantuu 3 kuukaudelle. Opiskelijan työmäärä on 133 tuntia, n. 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

Esittely, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 - 2, verkkotyöpaja ja itsearviointi, opintojaksopalaute.
Webinaarien toteutuksessa käytetään TEAMS-ohjelmaa. Tarvitset osallistumiseen verkkoyhteyden, kameran ja mielellään kuulokkeet.

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet
Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työskentelyssä ja tehtävissä painottuu haasteellisiin työelämätilanteisiin liittyvän tiedon käsittely ja perustelun taito.
Esittely, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 -2, opintojaksopalaute arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.
Verkkotyöpaja ja itsearviointi arvioidaan Numeerisesti 1 - 5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

10.09.2020 - 10.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

27.01.2020 - 27.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Leila Pihlaja

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö

Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?