Siirry suoraan sisältöön

Kyselytutkimus kehittämistoiminnassaLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530035

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018

Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali on pääosin löydettävissä Learn alustalta. Materiaali sisältää videomateriaalia ja kirjallisuutta sähköisten kyselyohjelmien (Webropol, Googlen lomaketoiminto, ...) ja tilastollisten analyysiohjelmien käytöstä (SPSS, PSPP, Webropol, Jamovi, ...).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti non stop -periaatteella, mutta siihen on mahdollista sisällyttää pyynnöstä ohjaustapaamisia. Voit ilmoittautua tekemään opintojakson milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opintojakson aloittamisesta opettajalle myös sähköpostilla niin saat ohjeen Learn-alustalle kirjautumista varten. Opintojakso tukee kyselytutkimuksena toteutettavan opinnäytetteen tai opintokokonaisuuden tekemistä. Opintojakso voi edetä opinnäyteprosessin mukaisesti, eikä sitä tarvitse suorittaa yhden lukukauden aikana. Opintojakson voi suorittaa myös käyttämällä avointa tutkimusaineistoa, josta opettajat antavat lisätietoa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson on mahdollista suorittaa nopeutetusti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista kytkeä työelämässä toteutettavaan tutkimus- tai kehittämisprosessiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso tukee työelämän kehittämistä koskevien aineistojen koontia ja analyysiä. Opintojaksolla on mahdollista käyttää myös valmiita työelämästä koottuja aineistoja. Aineistot voivat olla myös laadullisena kyselynä koottuja (esim. Webropol).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on auki Learn-oppimisympäristössä ja sille voi liittyä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opettajalle (pekka.penttinen@xamk.fi tai tommi.salmela@xamk.fi) sähköpostilla opintojakson aloittamisesta verkkoympäristön kirjautumisavaimen ja suoritusohjeiden saamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan neljän itsenäisen oppimistehtävän perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018

Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 04.11.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 80

Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali on pääosin löydettävissä Learn alustalta. Materiaali sisältää videomateriaalia ja kirjallisuutta sähköisten kyselyohjelmien (Webropol, Googlen lomaketoiminto, ...) ja tilastollisten analyysiohjelmien käytöstä (SPSS, PSPP, Webropol, ...).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti non stop -periaatteella, mutta siihen on mahdollista sisällyttää ohjaustapaamisia. Voit ilmoittautua tekemään opintojakson milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opintojakson aloittamisesta opettajalle myös sähköpostilla niin saat ohjeen Learn-alustalle kirjautumista varten. Opintojakso tukee kyselytutkimuksena toteutettavan opinnäytetteen tai opintokokonaisuuden tekemistä. Opintojakso voi edetä opinnäyteprosessin mukaisesti, eikä sitä tarvitse suorittaa yhden lukukauden aikana.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson on mahdollista suorittaa nopeutetusti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista kytkeä työelämässä toteutettavaan tutkimus- tai kehittämisprosessiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso tukee työelämän kehittämistä koskevien aineistojen koontia ja analyysiä. Opintojaksolla on mahdollista käyttää myös valmiita työelämästä koottuja aineistoja. Aineistot voivat olla myös laadullisena kyselynä koottuja (esim. Webropol).

Opiskelijan työmäärä

Itsenäistä työskentelyä 135 tuntia. Työskentelyyn voi sisällyttää ohjaustapaamisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on auki Learn-oppimisympäristössä ja sille voi liittyä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opettajalle (pekka.penttinen@xamk.fi tai tommi.salmela@xamk.fi) sähköpostilla opintojakson aloittamisesta verkkoympäristön kirjautumisavaimen ja suoritusohjeiden saamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan neljän itsenäisen oppimistehtävän perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018

Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.

Ajoitus

01.01.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali on pääosin löydettävissä Learn alustalta. Materiaali sisältää kirjallisuutta ja videonauhotteita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti non stop -periaatteella, mutta siihen on mahdollista sisällyttää ohjaustapaamisia. Voit ilmoittautua tekemään opintojakson milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opintojakson aloittamisesta opettajalle myös sähköpostilla niin saat ohjeen Learn-alustalle kirjautumista varten. Opintojakso tukee kyselytutkimuksena toteutettavan opinnäytetteen tai opintokokonaisuuden tekemistä. Opintojakso voi edetä opinnäyteprosessin mukaisesti, eikä sitä tarvitse suorittaa yhden lukukauden aikana.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson on mahdollista suorittaa nopeutetusti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista kytkeä työelämässä toteutettavaan tutkimus- tai kehittämisprosessiin.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäistä työskentelyä 135 tuntia. Työskentelyyn voi sisällyttää ohjaustapaamisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on auki Learn-oppimisympäristössä ja sille voi liittyä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opettajalle (pekka.penttinen@xamk.fi tai tommi.salmela@xamk.fi) sähköpostilla opintojakson aloittamisesta verkkoympäristön kirjautumisavaimen ja suoritusohjeiden saamiseksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan neljän itsenäisen oppimistehtävän perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018

Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.11.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hahmottaa kyselytutkimuksella lähestyttävän ilmiön opinnäytteesi tai työelämän kehittämisen näkökulmasta
Osaat operationaalistaa ja laatia tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen
Osaat toteuttaa sähköisen kyselyn
Osaat analysoida tutkimusaineistoasi tilastollisilla perusmenetelmillä ja raportoida ne tieteellisellä asiatyylillä.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kyselytutkimusta koskevia käsitteitä tutkimusotteista, aineiston hankinnasta ja tutkimusaineiston analyysista?
Miten kyselytutkimuksen tutkimusprosessi etenee?
Miten kvantitatiivinen sähköinen kysely toteutetaan?
Millä tavoin tilastollinen päättely etenee kyselyaineiston analyysissä?
Miten tutkimusaineistoja analysoidaan SPSS tai PSPP -ohjelmien avulla?

Aika ja paikka

Opintojakson on mahdollista suorittaa nopeutetusti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti non stop -periaatteella, mutta siihen on mahdollista sisällyttää ohjaustapaamisia. Voit ilmoittautua tekemään opintojakson milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opintojakson aloittamisesta opettajalle myös sähköpostilla. Opintojakso tukee kyselytutkimuksena toteutettavan opinnäytetteen tai opintokokonaisuuden tekemistä. Opintojakso voi edetä opinnäyteprosessin mukaisesti, eikä sitä tarvitse suorittaa yhden lukukauden aikana.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista kytkeä työelämässä toteutettavaan tutkimus- tai kehittämisprosessiin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson on mahdollista suorittaa nopeutetusti.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäistä työskentelyä 135 tuntia. Työskentelyyn voi sisällyttää ohjaustapaamisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on auki Moodle oppimisympäristössä ja sille voi liittyä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opettajalle (pekka.penttinen@xamk.fi tai tommi.salmela@xamk.fi) sähköpostilla opintojakson aloittamisesta verkkoympäristön kirjautumisavaimen ja suoritusohjeiden saamiseksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan itsenäisten oppimistehtävien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. Osaat arvioida ja hyödyntää kriittisesti kyselytutkimuksen toteuttamiseen liittyvää tietoa ja osaat käyttää sitä johdonmukaisesti ja asiantuntevasti omassa opinnäytteessäsi tai muussa tiedon tuottamisessa.
c. Osaat arvioida ja itsenäisesti tuottaa suunnitelman kyselytutkimuksen toteuttamiseksi.
e. Osaat käyttää sähköistä kyselyä tai kyselylomaketta välineenä ratkaista vaativia ja monimutkaisia tutkimus- tai kehittämiskysymyksiä, ja analysoida saatua aineistoa Webropol, SPSS tai PSPP -ohjelmaa käyttäen.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018

Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.