Siirry suoraan sisältöön

TurvallisuusjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: B20300114

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

• osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
• osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
• osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
• osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
• osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
• osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
• osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö

- mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
- mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
- mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
-miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
- miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Jussi Jokivaara
 • Marko Oras
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
 • Hannu Salonen
 • Aki Viipuri
Vastuuhenkilö

Hannu Salonen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
• osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
• osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
• osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
• osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
• osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
• osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö

- mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
- mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
- mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
-miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
- miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin aloitusinfossa.
Learn-oppimisalustan materiaalit ovat opintojaksolla myös käytössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija suorittaa opintojakson opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei tarjolla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija anoo (AHOT) opintojakson osasuoritusta aiempaan koulutukseen tai työkokemukseen perustuen.
Opiskelija suorittaa kurssiin liittyvät oppimistehtävät kokonaan tai osittain.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tälla opintojaksolla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 23.01.2022

Ajoitus

22.03.2022 - 13.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marko Oras
 • Hannu Salonen
 • Aki Viipuri
 • Ensihoito Virtuaali
Vastuuhenkilö

Hannu Salonen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
• osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
• osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
• osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
• osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
• osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
• osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö

- mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
- mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
- mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
-miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
- miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin aloitusinfossa.
Learn-oppimisalustan materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija suorittaa opintojakson opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei tarjolla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija anoo (AHOT) opintojakson osasuoritusta aiempaan koulutukseen tai työkokemukseen perustuen.
Opiskelija suorittaa kurssiin liittyvät oppimistehtävät kokonaan tai osittain.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tässä

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen yksilötehtävä, joka perustuu ajankohtaiseen turvallisuusaineistoon.
Learn-oppimisympäristössä toteutettu aktiivinen keskustelu kurssin tehtäviin liittyen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

06.04.2021 - 14.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Marko Oras
 • Hannu Salonen
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
Vastuuhenkilö

Hannu Salonen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Kta
  Master-opinnot, Kotka

Tavoitteet

• osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
• osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
• osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
• osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
• osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
• osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
• osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö

- mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
- mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
- mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
-miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
- miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opiskelijaryhmät
 • EHKT21KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

• osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
• osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
• osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
• osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
• osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
• osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
• osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö

- mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
- mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
- mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
-miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
- miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

21.02.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Marko Oras
 • Patrik Nyström
 • Hannu Salonen
Vastuuhenkilö

Hannu Salonen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Kta
  Master-opinnot, Kotka

Tavoitteet

• osaat kokonaisturvallisuuden käsitteen
• osaat tunnistaa inhimillisen tekijöiden merkityksen turvallisuuteen
• osaat systeemilähtöinen turvallisuusajattelun
• osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
• osaat arvioida ja perustella rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• osaat motivoida henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä
• osaat kartoittaa turvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita, suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta
• osaat varmistaa turvallisuusjohtamisen seuranta- ja arviointijärjestelmien toiminnan

Sisältö

- mitä kokonaisturvallisuus käsitteenä on
- mitä Inhimilliset tekijät ja inhimillinen virhe ovat
- mitä systeemiteoriat ja systeemilähtöinen ajattelu ovat
-miten tunnistan ja arvioin asiakkaisiin, henkilöstöön ja laitteisiin kohdistuvia turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä riski- ja vaaratilanteita
- miten arvioidaan ja perustellaan rakennusten ja toimitilojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- miten motivoidaan henkilöstöä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita ja tiedottamaan niistä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä