Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessaLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00EQ59

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen saavuttaminen edellyttää siirtymistä lineaaritaloudesta kiertotalouteen, jossa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilytetään mahdollisimman pitkään ja jätemäärät minimoidaan. Tällä kurssilla keskitytään johtamistyökaluihin, joiden avulla mahdollistetaan siirtymä kiertotalouteen sekä yksilön, organisaation, että yhteiskunnan tasoilla.
Keskeisiä kysymyksiä ovat:
Mitä kiertotalous on ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa yksilölle ja organisaatiolle?
Kuinka mahdollistaa siirtymä kiertotalouteen?

Sisältö

Johdanto: kiertotalouden käsitteet
Osio 1: Kiertotalouden toimintaohjelmat ja liiketoimintamallit
Osio 2: Teknisten kiertojen haasteet ja mahdollisuudet
Osio 3: Biologisten kiertojen haasteet ja mahdollisuudet
Päätelmät

Esitietovaatimukset

Ei määritetty.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ympäristövastuullisuus organisaatiossa

Lisätiedot

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alkaessa.