Siirry suoraan sisältöön

Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessäLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DN13

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
• Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
• Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö

• Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
• Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
• Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Sari Toijonen-Kunnari
Vastuuhenkilö

Sari Toijonen-Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
• Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
• Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö

• Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
• Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
• Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Opiskelumateriaali

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.
Learnin aineistot ja opiskelijan itse etsimät materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti ja siinä hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä. Kaikki opintojaksot osa-alueet ja niihin liittyvät materiaalit sekä tehtävät ja tentti ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa. Opiskelija voi jaksottaa nopeutettuja opintojaan oppimistehtävien ja tentin palautusten mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tuetaan opiskelijan työelämäyhteistyötä oppimistehtävissä. Opiskelija tekee oppimistehtävänä valitsemansa organisaation leanin kehittämissuunnitelman. Toisessa oppimistehtävässä opiskelija analysoi oman työnsä hukkia ja kehittää työtään enempi asiakasarvoa tuottavaksi.

Työelämäyhteistyötä tuetaan asiantuntijahaastattelulla.

Tentit ja muut määräajat

Leanin termeistä ja periaatteista Learn-tentti. Työelämälähtoisiä soveltavia oppimistehtäviä. Tentillä ja oppimistehtävien suorituksilla määräajat.

Opiskelijan työmäärä

5 op opinnot edellyttävät noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Lean-ajattelun periaatteet, käsitteet ja teoriat.
Lean-toiminnan keskeiset työkalut.
Lean-periaatteiden ja -johtamisen soveltaminen asiantuntijaorganisaatiossa ja / tai tuotannollisessa organisaatiossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tekee valitsemalleen organisaatiolle rajatusta asiasta kehittämissuunnitelman, missä hän hyödyntää Lean-johtamisen ja kehittämisen menetelmiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat Leanin johtamisfilosofian, jolla organisaatioon luodaan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.
Osaat tunnistaa ja arvioida organisaation prosessien kehittämistarpeita.
Osaat suunnitella ja toteuttaa muutoksia yhdessä henkilöstön kanssa.
Osaat käyttää Lean-ajattelun keskeisiä käsitteitä ja työkaluja.
Opiskelija osaa
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Opettaja
 • Sari Toijonen-Kunnari
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
• Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
• Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö

• Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
• Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
• Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Opiskelumateriaali

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.
Learnin aineistot ja opiskelijan itse etsimät materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti ja siinä hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä. Kaikki opintojaksot osa-alueet ja niihin liittyvät materiaalit sekä tehtävät ja tentti ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa. Opiskelija voi jaksottaa nopeutettuja opintojaan oppimistehtävien ja tentin palautusten mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tuetaan opiskelijan työelämäyhteistyötä oppimistehtävissä. Opiskelija tekee oppimistehtävänä valitsemansa organisaation leanin kehittämissuunnitelman. Toisessa oppimistehtävässä opiskelija analysoi oman työnsä hukkia ja kehittää työtään enempi asiakasarvoa tuottavaksi.

Työelämäyhteistyötä tuetaan asiantuntijahaastattelulla.

Tentit ja muut määräajat

Leanin termeistä ja periaatteista Learn-tentti. Työelämälähtoisiä soveltavia oppimistehtäviä. Tentillä ja oppimistehtävien suorituksilla määräajat.

Opiskelijan työmäärä

5 op opinnot edellyttävät noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Lean-ajattelun periaatteet, käsitteet ja teoriat.
Lean-toiminnan keskeiset työkalut.
Lean-periaatteiden ja -johtamisen soveltaminen asiantuntijaorganisaatiossa ja / tai tuotannollisessa organisaatiossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tekee valitsemalleen organisaatiolle rajatusta asiasta kehittämissuunnitelman, missä hän hyödyntää Lean-johtamisen ja kehittämisen menetelmiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat Leanin johtamisfilosofian, jolla organisaatioon luodaan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.
Osaat tunnistaa ja arvioida organisaation prosessien kehittämistarpeita.
Osaat suunnitella ja toteuttaa muutoksia yhdessä henkilöstön kanssa.
Osaat käyttää Lean-ajattelun keskeisiä käsitteitä ja työkaluja.
Opiskelija osaa
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 21

Opettaja
 • Sari Toijonen-Kunnari
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
• Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
• Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö

• Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
• Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
• Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Opiskelumateriaali

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.
Opettajan opintojaksoalustalle linkittämä aineisto.
Lisäksi opiskelu edellyttää itsenäistä tiedonhankintaa verkosta ja/tai kirjastojen tietokannoista. Oppimistehtävien yhteydessä selkeät ohjeet kulloinkin käytettävän aineiston tai sen etsinnän osalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävässä tehdään toimeksianatajalle rajatusta aiheesta kehittämissuunnitelma, missä hyödynnetään Lean-johtamisen ja kehittämisen menetelmiä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävissä sovelletaan teoriaa käytäntöön. Leanin periaatteiden ja käsitteiden hallinta osoitetaan Learn-tentillä.
Oppimistehtävien ja tentin palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Arviointiin vaikuttavia palautuksia EI voi tehdä määräaikojen umpeuduttua.

Opiskelijan työmäärä

5 op opinnot edellyttävät noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Lean-ajattelun periaatteet ja yleisimmät käsitteet
Lean-toiminnan keskeiset työkalut.
Lean-periaatteiden ja -johtamisen soveltaminen asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat Leanin johtamisfilosofian, jolla organisaatioon luodaan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.
Osaat tunnistaa ja arvioida organisaation prosessien kehittämistarpeita.
Osaat suunnitella ja toteuttaa muutoksia yhdessä henkilöstön kanssa.
Osaat käyttää Lean-ajattelun keskeisiä käsitteitä ja työkaluja.
Opiskelija osaa
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Sari Toijonen-Kunnari
Vastuuhenkilö

Sari Toijonen-Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
• Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
• Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö

• Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
• Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
• Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Opiskelumateriaali

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.
Muu Lean kirjallisuus.
Learn aineisto.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- ja kehittämistehtäviä ja Learn-tentti.

Opiskelijan työmäärä

5 op opinnot edellyttävät noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Mitkä ovat Lean-ajattelun periaatteet, käsitteet ja teoriat?
Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?
Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja / tai tuotannollisessa organisaatiossa?

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tekee valitsemalleen organisaatiolle rajatusta asiasta kehittämissuunnitelman, missä hän hyödyntää Lean-johtamisen ja kehittämisen menetelmiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat Leanin johtamisfilosofian, jolla organisaatioon luodaan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.
Osaat tunnistaa ja arvioida organisaation prosessien kehittämistarpeita.
Osaat suunnitella ja toteuttaa muutoksia yhdessä henkilöstön kanssa.
Osaat käyttää Lean-ajattelun keskeisiä käsitteitä ja työkaluja.
Opiskelija osaa
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Esitietovaatimukset

Alempi korkeakoulututkinto