Siirry suoraan sisältöön

Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK): MRMI22SY

Tunnus: MRMI22SY

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
MRMI22SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
MRMI22SY-1002
Johtamis- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV62 Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi 5
MR00CV63 Elämyspalvelujen johtaminen 5
MRMI22SY-1003
Innovatiiviset matkailu- ja ravitsemispalvelut

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV64 Future challenges in hospitality services 5
MR00CV65 Research and development of customer experience 5
MRMI22SY-1004
Palveluliiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV66 Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus 5
MR00CV67 Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 5
MRMI22SY-1005
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
MRMI22SY-1006
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MS_1000

Master School: Tutkimus- ja kehittäminen

0
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
B69900216 Palvelumuotoilu 5
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5
BY00DM97 Tulevaisuuden tutkimus 5
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5
BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5
BY00EG24 Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10
BY00EG96 YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5
BY00ER11 Tutkimus- ja kehittämistaidot 5
MS_2000

Master School: Johtaminen ja yrittäjyys

0
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5
BY00DN09 Työhyvinvointi ja johtaminen 5
BY2530012 Strateginen johtaminen 5
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5
BY00CX77 Leadership 5
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5
BY00DN11 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
BY00DN12 eMentorointi 5
BY00DN14 Projektin johtaminen 5
BY00DN15 Johtamisen psykologiaa esimiehille 5
BY00DN16 Circular Economy Management 5
BY00DN17 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5
BY2530040 Verkostojohtaminen 5
BY00DN13 Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5
BY00DW51 StartUp Passion 5
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5
BY00EG25 Verkostojen johtaminen 5
BY00EG26 Talousohjaus esimiestyössä 5
BY00EL30 Turvallisuusjohtaminen 5
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5
MJ00ED29 Myyntipsykologia 5
BY00EQ59 Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa 5
BY00ER12 Johda etätyötä taitavasti 5
BY00ER13 Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä 5
BY00ER14 HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä 5
MS_3000

Master School: Kansainvälinen työympäristö

0
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5
BY00CX70 Saksaa työelämässä 5
VV00CX01 Venäjä 4 5
VV00CX11 Saksa 4 5
VV00DP46 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
VV00EN06 Venäjän kieliopin kertaus 3
B88822615 Hallintoruotsi 2
VV00EN07 Saksan kieliopin kertaus 3
MO00DL72 Russian Business Culture 3
VV00DJ27 Lär dig mera svenska! 5
VV00CW85 Suomi 4 5
VV00EP49 Suomi 6 5
MS_4000

Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot

0
BY00DN18 Pelillistäminen 5
BY00DN19 Johdatus esineiden internetiin 5
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
BY00DN21 Big data ja päätöksenteko 5
BY00EG33 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5
BY00EK40 Digital Business 6
BY00EL50 Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5
BY00ET85 Ohjelmistorobotiikka 5
Yhteensä 90 35 25 15 20 15 10 15 10 10 15 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRMI22SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
MRMI22SY-1002
Johtamis- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV62 Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi 5
MR00CV63 Elämyspalvelujen johtaminen 5
MRMI22SY-1003
Innovatiiviset matkailu- ja ravitsemispalvelut

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV64 Future challenges in hospitality services 5
MR00CV65 Research and development of customer experience 5
MRMI22SY-1004
Palveluliiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV66 Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus 5
MR00CV67 Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 5
MRMI22SY-1005
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
MRMI22SY-1006
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MS_1000
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0
MS_2000
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0
MS_3000
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0
MS_4000
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0