Siirry suoraan sisältöön

Johdatus kyberturvallisuuteenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00CW36

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • englanti

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
Vastuuopettaja

Kimmo Kääriäinen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit yms. sähköisessä oppimisympäristössä, www-lähteet ja referenssit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käsiteltävät aiheet työelämälähtöisiä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Kyberturvallisuuden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
Vastuuopettaja

Kimmo Kääriäinen

Ryhmät
 • KTKT23SY
  Kyberturvallisuus, ylempi amk

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Itseopiskelumateriaali on Learn-alustalla. Osa tehtävistä on virtuaalilaboratoriossa.
Verkkoluennot ovat MS Teams alustalla. Luennot tallennetaan.
Kirjallisuutta:
Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Useita kyberturvallisuusjulkaisuja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu ja opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

CyberLab opiskeluympäristö

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Ilmoitetaan 1. luennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on kokonaan etänä. Kurssin 1. etäluento MS Teamsillä torstaina 26.1.2023. klo 16.30 - 18.00. Kurssi perustuu lähes kokonaan itseopiskeluun hyödyntäen Learn-alustalla olevaa materiaalia.
Kurssilla on kolme etäluentoa. Ensimmäisellä etäluennolla annetaan kirjallinen tehtävä perustuen kirjaan: Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Tehtävässä tutustutaan sovellusten toimenpanodokumenttiin, jossa kerrotaan kuvitellun yrityksen sallitut ja kielletyt sovellukset.
Toisella etäluentokerralla jaetaan virtuaalilaboratoriotyö, josssa konfiguroidaan uuden sukupolven palomuuri annetun käytänteen mukaan.
Kolmannella etäluennolla tutustutaan joidenkin valittujen kyberturvallisuusalojen käytänteisiin.
Kurssilla on myös useita monivalintatehtäviin perustuvia tenttejä.

TKI ja työelämäyhteistyö

CyberLab oppimisympäristö

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 09.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kyberturvallisuuden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • KTKT22SY
  Kyberturvallisuus, yamk

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Itseopiskelumateriaali on Learn-alustalla. Osa tehtävistä on virtuaalilaboratoriossa.
Verkkoluennot ovat MS Teams alustalla. Luennot tallennetaan.
Kirjallisuutta:
Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Useita kyberturvallisuusjulkaisuja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu ja opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

CyberLab opiskeluympäristö

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Ilmoitetaan 1. luennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on kokonaan etänä. Kurssin 1. etäluento MS Teamsillä keskiviikkona 2.2.2022. klo 16.30 - 18.00. Kurssi perustuu lähes kokonaan itseopiskeluun hyödyntäen Learn-alustalla olevaa materiaalia.
Kurssilla on kolme etäluentoa. Ensimmäisellä etäluennolla annetaan kirjallinen tehtävä perustuen kirjaan: Kohnke, A., Shoemaker, D., & Sigler, K. E. (2019). The complete guide to cybersecurity risks and controls. Auerbach Publications.
Tehtävässä tutustutaan sovellusten toimenpanodokumenttiin, jossa kerrotaan kuvitellun yrityksen sallitut ja kielletyt sovellukset.
Toisella etäluentokerralla jaetaan virtuaalilaboratoriotyö, josssa konfiguroidaan uuden sukupolven palomuuri annetun käytänteen mukaan.
Kolmannella etäluennolla tutustutaan joidenkin valittujen kyberturvallisuusalojen käytänteisiin.
Kurssilla on myös useita monivalintatehtäviin perustuvia tenttejä.

TKI ja työelämäyhteistyö

CyberLab oppimisympäristö

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 03.11.2021

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Master's Degree Programme in Cybersecurity
Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • KTKT21SY
  Kyberturvallisuus, yamk

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Opiskelumateriaali

Itseopiskelumateriaali on Learn-alustalla. Osa tehtävistä on virtuaalilaboratoriossa.
Verkkoluennot ovat MS Teams alustalla. Luennot tallennetaan.

Yksilölliset oppimisväylät

Aloitus päivä lähiopetuksena 26.8.2021 klo 10.00 - 16.00 Kotkan kampuksella, Pääskysentie 1, 48220 Kotka Finland.
Tämän jälkeen jatketaan etäopetuksella (MS Teams)

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.03.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

You are able to recognize the importance of cybersecurity in different areas.
You understand the control based Information Governance.
You understand the cybersecurity vulnerabilities, risks and controls.
You can describe some important tools in defensive and offensive cybersecurity.

Sisältö

How do you declare cybersecurity in different areas? Industrial Internet, Energy, Maritime, ICT, Health Care and Financial Services.
Why cybersecurity management is important?
What are security controls and why they are important?
How to defend against global threats? Risk management. Examples of Next Generation Firewalls, Penetration testing

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on kokonaan etänä. Kurssin 1. etäluento on 14.1.2021 klo 16.30 - 18.00 MS Teamsillä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.