Siirry suoraan sisältöön

Digital International Business, päivätoteutus: IBKV23SP

Tunnus: IBKV23SP

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
IBKV23SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

150
IBKV23SP-1002
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki )

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
IB00EC47 Kulttuurienväliset kompetenssit 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
IBKV23SP-1003
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
IB00EC48 Digitaalinen tiimityö 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS48 Englannin viestintätaidot 5
IBKV23SP-1004
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki )

15
IB00EC49 Uusi liiketoimintaympäristö 5
LT00AA96 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
IB00EC50 Taloustilastotiede 5
IBKV23SP-1005
Liiketoiminnan viestintätaidot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
KY00DS50 Suomi 2 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
IB00EC51 Kansainväliset yritysneuvottelut 5
IBKV23SP-1006
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

15
LY00DT12 Yrityksen talous 5
IB00EP97 Johdon kirjanpito 5
IB00EC53 Kansainväliset liiketoimintatavat 5
IBKV23SP-1007
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki )

15
IB00EP98 Kauppaoikeus ja IPR 5
IB00EC52 Kansainväliset henkilöstöresurssit 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
IBKV23SP-1008
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
IB00EC56 Tutkimusmenetelmät 5
IBKV23SP-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
IBKV23SP-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
IBKV23SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

60
IBKV23SP-1012
Digitaalinen liiketoimintaympäristö

(Valitaan kaikki )

15
IB00EC57 AI ja tulevaisuuden teknologiat 5
IB00EC58 Lohkoketju- ja alustatalous 5
LT00DT66 IoT yritystoiminnassa 5
IBKV23SP-1013
Digitaalinen markkinointi

(Valitaan kaikki )

15
LT00DP39 Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5
LT00DP38 Digimarkkinointi ja -myynti 5
IB00EC59 Asiakasanalytiikka 5
IBKV23SP-1014
Strateginen osaaminen

(Valitaan kaikki )

15
IB00EP99 Digitaalinen yrityspeli 5
IB00EQ00 Innovaatiojohtaminen 5
IB00EC62 Palveluliiketoiminnan suunnittelu 5
IBKV23SP-1015
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 83 61 51 10 37 46 30 31 20 31 10 37 36 10 30 31 0 20 31 0 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IBKV23SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
IBKV23SP-1002
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
IB00EC47 Kulttuurienväliset kompetenssit 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
IBKV23SP-1003
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
IB00EC48 Digitaalinen tiimityö 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS48 Englannin viestintätaidot 5
IBKV23SP-1004
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
IB00EC49 Uusi liiketoimintaympäristö 5
LT00AA96 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
IB00EC50 Taloustilastotiede 5
IBKV23SP-1005
Liiketoiminnan viestintätaidot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
KY00DS50 Suomi 2 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
IB00EC51 Kansainväliset yritysneuvottelut 5
IBKV23SP-1006
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT12 Yrityksen talous 5
IB00EP97 Johdon kirjanpito 5
IB00EC53 Kansainväliset liiketoimintatavat 5
IBKV23SP-1007
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki)

15
IB00EP98 Kauppaoikeus ja IPR 5
IB00EC52 Kansainväliset henkilöstöresurssit 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
IBKV23SP-1008
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
IB00EC56 Tutkimusmenetelmät 5
IBKV23SP-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
IBKV23SP-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
IBKV23SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
IBKV23SP-1012
Digitaalinen liiketoimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
IB00EC57 AI ja tulevaisuuden teknologiat 5
IB00EC58 Lohkoketju- ja alustatalous 5
LT00DT66 IoT yritystoiminnassa 5
IBKV23SP-1013
Digitaalinen markkinointi

(Valitaan kaikki)

15
LT00DP39 Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5
LT00DP38 Digimarkkinointi ja -myynti 5
IB00EC59 Asiakasanalytiikka 5
IBKV23SP-1014
Strateginen osaaminen

(Valitaan kaikki)

15
IB00EP99 Digitaalinen yrityspeli 5
IB00EQ00 Innovaatiojohtaminen 5
IB00EC62 Palveluliiketoiminnan suunnittelu 5
IBKV23SP-1015
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15