Siirry suoraan sisältöön

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus: LISA23SP

Tunnus: LISA23SP

Tutkinto:
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
liikunnanohjaaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
LISA23SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
LISA23SP-1002
Liikunnanohjauksen ja liikuntapalvelujen perusteet

(Valitaan kaikki )

25
LI00EH45 Osaavaksi liikkujaksi 5
LI00EH46 Liikunnan ohjaaminen 5
LI00EH47 Liikunta-alan toimintaympäristöt 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
LI00EH48 Liikuntapalvelut ja liikuntapalvelun toteuttaminen 5
LISA23SP-1003
Ihmisen toiminta ja terveysliikunta

(Valitaan kaikki )

20
LI00EH49 Kehon rakenne ja toiminta 5
LI00EE68 Terveyttä edistävä liikunta 5
LI00EH50 Terveyskunnon testaus, arviointi ja kehittäminen 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LISA23SP-1004
Terveellisen elämäntavan ja hyvinvoinnin tukeminen

(Valitaan kaikki )

25
LI00EE66 Kasvun, kehityksen ja motorisen oppimisen tukeminen 5
LI00EE67 Perheen aktiivinen arki 5
LI00EH51 Liikuntaneuvonta ja ravitsemus 5
LI00EE72 Työhyvinvoinnin edistäminen 5
LI00EE73 Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus 5
LISA23SP-1005
Liikuntapalvelut ja liikuntayrittäjyys

(Valitaan kaikki )

20
LI00EH52 Liikuntayrittäjyys 5
LI00EH53 Digi- ja verkko-osaaminen liikunta-alalla 5
LI00EH54 Liikuntatuotteen palvelumuotoilu 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LISA23SP-1006
Liikunta-alan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijuus

(Valitaan kaikki )

25
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LI00EH55 Asiantuntija- ja koulutusosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LI00EH56 Liikuntajohtaminen ja esimiestyö 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
LISA23SP-1007
Liikuntapalvelun kehittäminen

(Valitaan kaikki )

15
LI00EH57 Liikuntapalveluprojektin suunnittelu 5
LI00EH58 Liikuntapalvelun markkinointi 5
LI00EH59 Liikuntapalveluprojektin johtaminen 5
LISA23SP-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LISA23SP-1009
Työelämäharjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
LI00EH88 Ohjausharjoittelu 10
LI00EH89 Perusharjoittelu 10
LI00EH90 Syventävä harjoittelu 10
LISA23SP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
LISA23SP-1011
Terveyttä edistävä interventio

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LI00EH60 Asiakaslähtöisen intervention suunnittelu 5
LI00EH61 Asiakaslähtöisen intervention toteutus 5
LI00EH62 Asiakaslähtöisen intervention arviointi 5
LISA23SP-1012
Urheilijakeskeinen valmennus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LI00EH63 Valmentajuus ja valmennuksen ohjelmointi 5
LI00EH64 Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen 5
LI00EH65 Lajitaitavuuden harjoittaminen 5
LISA23SP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 57 56 71 21 31 26 30 26 30 41 21 31 3 23 30 2.5 23.5 30 18 23 21

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Ohjausharjoittelu
Perusharjoittelu
Opinnäytetyö

Ei liitettyjä opintojaksoja

Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Osaavaksi liikkujaksi
Liikunnan ohjaaminen
Liikunta-alan toimintaympäristöt
Viestintätaidot
Liikuntapalvelut ja liikuntapalvelun toteuttaminen
Kehon rakenne ja toiminta
Terveyttä edistävä liikunta
Terveyskunnon testaus, arviointi ja kehittäminen
Ammattienglanti
Kasvun, kehityksen ja motorisen oppimisen tukeminen
Perheen aktiivinen arki
Liikuntaneuvonta ja ravitsemus
Työhyvinvoinnin edistäminen
Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus
Liikuntayrittäjyys
Digi- ja verkko-osaaminen liikunta-alalla
Liikuntatuotteen palvelumuotoilu
Ammattiruotsi
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Asiantuntija- ja koulutusosaaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Liikuntajohtaminen ja esimiestyö
Opinto- ja urasuunnittelu
Liikuntapalveluprojektin suunnittelu
Liikuntapalvelun markkinointi
Liikuntapalveluprojektin johtaminen
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Syventävä harjoittelu
Asiakaslähtöisen intervention suunnittelu
Asiakaslähtöisen intervention toteutus
Asiakaslähtöisen intervention arviointi
Valmentajuus ja valmennuksen ohjelmointi
Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen
Lajitaitavuuden harjoittaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LISA23SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
LISA23SP-1002
Liikunnanohjauksen ja liikuntapalvelujen perusteet

(Valitaan kaikki)

25
LI00EH45 Osaavaksi liikkujaksi 5
LI00EH46 Liikunnan ohjaaminen 5
LI00EH47 Liikunta-alan toimintaympäristöt 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
LI00EH48 Liikuntapalvelut ja liikuntapalvelun toteuttaminen 5
LISA23SP-1003
Ihmisen toiminta ja terveysliikunta

(Valitaan kaikki)

20
LI00EH49 Kehon rakenne ja toiminta 5
LI00EE68 Terveyttä edistävä liikunta 5
LI00EH50 Terveyskunnon testaus, arviointi ja kehittäminen 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LISA23SP-1004
Terveellisen elämäntavan ja hyvinvoinnin tukeminen

(Valitaan kaikki)

25
LI00EE66 Kasvun, kehityksen ja motorisen oppimisen tukeminen 5
LI00EE67 Perheen aktiivinen arki 5
LI00EH51 Liikuntaneuvonta ja ravitsemus 5
LI00EE72 Työhyvinvoinnin edistäminen 5
LI00EE73 Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus 5
LISA23SP-1005
Liikuntapalvelut ja liikuntayrittäjyys

(Valitaan kaikki)

20
LI00EH52 Liikuntayrittäjyys 5
LI00EH53 Digi- ja verkko-osaaminen liikunta-alalla 5
LI00EH54 Liikuntatuotteen palvelumuotoilu 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LISA23SP-1006
Liikunta-alan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

25
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LI00EH55 Asiantuntija- ja koulutusosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LI00EH56 Liikuntajohtaminen ja esimiestyö 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
LISA23SP-1007
Liikuntapalvelun kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
LI00EH57 Liikuntapalveluprojektin suunnittelu 5
LI00EH58 Liikuntapalvelun markkinointi 5
LI00EH59 Liikuntapalveluprojektin johtaminen 5
LISA23SP-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LISA23SP-1009
Työelämäharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LI00EH88 Ohjausharjoittelu 10
LI00EH89 Perusharjoittelu 10
LI00EH90 Syventävä harjoittelu 10
LISA23SP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
LISA23SP-1011
Terveyttä edistävä interventio

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LI00EH60 Asiakaslähtöisen intervention suunnittelu 5
LI00EH61 Asiakaslähtöisen intervention toteutus 5
LI00EH62 Asiakaslähtöisen intervention arviointi 5
LISA23SP-1012
Urheilijakeskeinen valmennus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LI00EH63 Valmentajuus ja valmennuksen ohjelmointi 5
LI00EH64 Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen 5
LI00EH65 Lajitaitavuuden harjoittaminen 5
LISA23SP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15