Siirry suoraan sisältöön

Italia 1Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM79

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 80

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla ei ole oppikirjaa.

Kaikki oppimateriaalit ovat Xamk:n Learn-oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa Laura Sennin ja Päivi Korhosen toimesta. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja 6 harjoitustuntia Zoomissa torstaisin kl. 17.30-18.30. Harjoitustunnit ovat vapaavalinnaisia.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoranaista työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kunkin osion (3 kpl.) lopussa välikoe

Opintojakson lopputentti pe 8.3 2024.
Tentti Learnissa (auki kl. 8-23.59)
Aikaa: 1 tunti ja yksi suorituskerta
Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opiskelijan työmäärä

3 op. x 27 t.= 81 t. opiskelijan itsenäistä työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Avataan ennen opintojakson alkua videon muodossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen (FM)
paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet x 3 (kunkin osion lopussa)
+ loppukoe
+ muutama suullinen ja kirjallinen tuotos

Arvioinnin tarkemmat perusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Kivanet-hankkeessa tuotettu verkkomateriaali (Päivi Korhonen ja Laura Senni)
+ räätälöityjä harjoituksia on-line harjoitustunneille (vapaavalinnaisia) torstaisin kl. 17.30-18.30.

Paikka:Zoom

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Kielitaito eri kielissä on olennainen työelämävalmius.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 (op) x 27 t=81 t. opiskelijan itsenäistä työtä)

Toteutuksen osien kuvaus

Avataan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot:
paivi.korhonen@xamk.fi

Opintojakso on suunnattu vasta-alkajille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avataan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 16.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Bella vista 1 (noin kpl 0-3)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Kielitaito eri kielissä on olennainen työelämävalmius.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti (Learn + etävalvonta Teamsissa)
Alustava ajankohta 9.3.2023 kl. 16.30-18

Kansainvälinen yhteistyö

Café Lingua Rovaniemi. Opiskelija voi halutessaan mennä mukaan Lapin yliopiston kansainvälisiin ryhmiin treenaamaan italian kieltä.

Opiskelijan työmäärä

3 (op) x 27 t=81 t. opiskelijan itsenäistä työtä)

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot:
paivi.korhonen@xamk.fi

Opintojakso on suunnattu vasta-alkajille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avataan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.

Ilmoittautumisaika

31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 16.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Kivanet-hankkeessa tuotettu verkkomateriaali (Päivi Korhonen ja Laura Senni)
+ räätälöityjä harjoituksia on-line harjoitustunneille (vapaavalinnaisia) torstaisin kl. 16-18.
Harjoitustunnit samaan aikaan Xamk:n italiatoteutuksen kanssa.
Paikka: Teams tai Zoom (ilmoitetaan ennen opintojakson aloitusta)

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä toteutus on vain KiVANET-opiskelijoille. Jos olet Xamkin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä tai Tuudossa toteutukselle Italia 1 VV00EM79-3003

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Kielitaito eri kielissä on olennainen työelämävalmius.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti
Alustava ajankohta 19.3.2022 kl. 16-18 (tarkennus opintojakson alussa)

Kansainvälinen yhteistyö

Café Lingua Rovaniemi.
Opiskeljoilla on mahdollisuus tavata vaihto-opiskelijoita FB-ryhmässä.

Opiskelijan työmäärä

3 (op) x 27 t=81 t. opiskelijan itsenäistä työtä)

Toteutuksen osien kuvaus

Avattan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on vain KiVANET-opiskelijoille. Jos olet Xamkin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä tai Tuudossa toteutukselle Italia 1 VV00EM79-3003

Opettajan yhteystiedot:
paivi.korhonen@xamk.fi

Opintojakso on suunnattu vasta-alkajille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avataan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.

Ajoitus

24.01.2022 - 20.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Räätälöity, noudattaa Kivanet-rakennetta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestinnän harjoituksia

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

3 (op) x 27 t.= 81 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot:
paivi.korhonen@xamk.fi

Tämä on KiVANET-toteutus, jolla vähän paikkoja Xamkille E-kampus VV00EM79-3002. Tarjolla on myös Xamkin oma toteutus E-kampus VV00EM79-3001, jolla enemmän paikkoja. Eri toteutuksilla on eri opetusajat.

MOLEMMAT TOTEUTUKSET OVAT TÄYNNÄ, EI ILMOITTAUTUMISTA TAMMIKUUSSA 2022.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avataan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.

Ajoitus

17.01.2022 - 13.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä henkilöitä, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Bella vista 1 (noin kpl 0-3)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Kielitaito eri kielissä on olennainen työelämävalmius.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti (Learn + etävalvonta Teamsissa)
Alustava ajankohta 10.3.2022 kl. 16-18 (tarkennus opintojakson alussa)

Opiskelijan työmäärä

3 (op) x 27 t=81 t. opiskelijan itsenäistä työtä)

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot:
paivi.korhonen@xamk.fi

Opintojakso on suunnattu vasta-alkajille.

Tämä on Xamkin oma toteutus E-kampus VV00EM79-3001. Tarjolla on myös KiVANET-toteutus, jolla vähän paikkoja Xamkille E-kampus VV00EM79-3002. Toteutuksilla on eri opetusajat ja opiskelijamäärä. MOLEMMAT TOTEUTUKSET OVAT TÄYNNÄ, EI ILMOITTAUTUMISTA TAMMIKUUSSA 2022.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avataan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista. Opintojakso suunnattu vasta-alkajille.