Siirry suoraan sisältöön

Suomen tehovalmennus 2Laajuus (1 op)

Tunnus: YYYY20015

Laajuus

1 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakso on suunnattu suomen kieltä toisena tai vieraana kieltä puhuville, jotka ovat aiemmin suorittaneet opintojakson Suomen tehovalmennus 1. Opintojakson tavoitteena on tukea edistynyttä (vähintään B1-tason osaaminen) suomen kielen oppijaa opintoihin tai työelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa kielenkäyttötilanteissa sekä syventää osaamista kielitaidon eri osa-alueilla. Opintojaksolla opiskelija työstää ammatillisiin opintoihinsa liittyviä tehtäviä, esimerkiksi opinnäytetyötään suomen kielen opettajan tuella.

Sisältö

Opintojakso sisältää alkukartoituksen, yksilöllisen opintosuunnitelman ja arviointikeskustelun. Opintojakso voidaan toteuttaa yksilöllisten toiveiden mukaan joko lähi- tai verkkotapaamisina sekä kirjallisina tehtävinä opintojaksosuunnitelman mukaan. Opintojakson laajuus on 1 op, mikä vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opintojakso soveltuu vapaasti valittavina opinnoiksi, tai joissain tapauksissa opintojakso voi korvata tutkintoon kuuluvia ruotsin kielen opintoja. Suomen tehovalmennus 2 -opintojakson suorittaminen antaa valmiuden suorittaa ammattikorkeakouluopintojen myöhemmässä vaiheessa opintojaksot Suomen tehovalmennus 3–5. Soveltuu avoimen ammattikorkeakoulun, verkko-opintoihin ja yamk-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Suomen tehovalmennus 1

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää henkilökohtaisten, määriteltyjen tehtävien tekemistä.

Oppimateriaalit

Suomen tehovalmennus 3

Ilmoittautumisaika

01.03.2023

Ajoitus

01.01.2020 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Elina Härkönen
  • Veli-Matti Malinen
  • Anna-Liisa Luova
  • Leena Griinari
  • Miia Karttunen
  • Malla Koivupiha

Tavoitteet

Opintojakso on suunnattu suomen kieltä toisena tai vieraana kieltä puhuville, jotka ovat aiemmin suorittaneet opintojakson Suomen tehovalmennus 1. Opintojakson tavoitteena on tukea edistynyttä (vähintään B1-tason osaaminen) suomen kielen oppijaa opintoihin tai työelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa kielenkäyttötilanteissa sekä syventää osaamista kielitaidon eri osa-alueilla. Opintojaksolla opiskelija työstää ammatillisiin opintoihinsa liittyviä tehtäviä, esimerkiksi opinnäytetyötään suomen kielen opettajan tuella.

Sisältö

Opintojakso sisältää alkukartoituksen, yksilöllisen opintosuunnitelman ja arviointikeskustelun. Opintojakso voidaan toteuttaa yksilöllisten toiveiden mukaan joko lähi- tai verkkotapaamisina sekä kirjallisina tehtävinä opintojaksosuunnitelman mukaan. Opintojakson laajuus on 1 op, mikä vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opintojakso soveltuu vapaasti valittavina opinnoiksi, tai joissain tapauksissa opintojakso voi korvata tutkintoon kuuluvia ruotsin kielen opintoja. Suomen tehovalmennus 2 -opintojakson suorittaminen antaa valmiuden suorittaa ammattikorkeakouluopintojen myöhemmässä vaiheessa opintojaksot Suomen tehovalmennus 3–5. Soveltuu avoimen ammattikorkeakoulun, verkko-opintoihin ja yamk-opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää henkilökohtaisten, määriteltyjen tehtävien tekemistä.

Esitietovaatimukset

Suomen tehovalmennus 1