Siirry suoraan sisältöön

ICT-ympäristöLaajuus (5 op)

Tunnus: TI00BI06

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat hyödyntää tehokkaasti XAMKin sekä koulutuksen käytössä olevia oppimisympäristöjä kuten laboratorioita ja verkkopalveluita. Tunnet informaatiotekniikan yksikön henkilöstön ja heidän vastuualueensa. Osaat nimetä ICT järjestelmien keskeiset teknologiat ja kuvata niiden tarkoituksen.
Osaat hyödyntää alalla/opiskelun aikana tarvittavia ohjelmistoja, menetelmiä ja termistöä.
Hallitset myös merkkipohjaiset komentorivityökalut ja ymmärrät niiden merkityksen työskentelysi tukena.

Sisältö

Mitä oppimisympäristöjä kyberturvallisuuden koulutuksessa käytetään ja miten niitä käytetään?
Mistä teknologioista muodostuu ICT järjestelmät ja mitkä niiden tehtävät ovat?
Keneltä saat apua tarvittaessa oppimisympäristön ongelmissa?
Miksi merkkipohjaiset työkalut?

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Jaakko Nurmi
Vastuuhenkilö

Tomi Pahula

Opiskelijaryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää tehokkaasti XAMKin sekä koulutuksen käytössä olevia oppimisympäristöjä kuten laboratorioita ja verkkopalveluita. Tunnet informaatiotekniikan yksikön henkilöstön ja heidän vastuualueensa. Osaat nimetä ICT järjestelmien keskeiset teknologiat ja kuvata niiden tarkoituksen.
Osaat hyödyntää alalla/opiskelun aikana tarvittavia ohjelmistoja, menetelmiä ja termistöä.
Hallitset myös merkkipohjaiset komentorivityökalut ja ymmärrät niiden merkityksen työskentelysi tukena.

Sisältö

Mitä oppimisympäristöjä kyberturvallisuuden koulutuksessa käytetään ja miten niitä käytetään?
Mistä teknologioista muodostuu ICT järjestelmät ja mitkä niiden tehtävät ovat?
Keneltä saat apua tarvittaessa oppimisympäristön ongelmissa?
Miksi merkkipohjaiset työkalut?

Opiskelumateriaali

Online-lähteet, luentomateriaali, ICTLAB oppimisympäristön ohjeistus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät
työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien
mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä, joista noin puolet on kontaktiopetusta (Luennot, harjoitukset)

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

(b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
(c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
(e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on hyväksytysti suorittanut vaaditut oppimistehtävät ja reflektoinut oppimistaan oppimispäiväkirjaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 12.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Vesa Kankare
Vastuuhenkilö

Tomi Pahula

Opiskelijaryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää tehokkaasti XAMKin sekä koulutuksen käytössä olevia oppimisympäristöjä kuten laboratorioita ja verkkopalveluita. Tunnet informaatiotekniikan yksikön henkilöstön ja heidän vastuualueensa. Osaat nimetä ICT järjestelmien keskeiset teknologiat ja kuvata niiden tarkoituksen.
Osaat hyödyntää alalla/opiskelun aikana tarvittavia ohjelmistoja, menetelmiä ja termistöä.
Hallitset myös merkkipohjaiset komentorivityökalut ja ymmärrät niiden merkityksen työskentelysi tukena.

Sisältö

Mitä oppimisympäristöjä kyberturvallisuuden koulutuksessa käytetään ja miten niitä käytetään?
Mistä teknologioista muodostuu ICT järjestelmät ja mitkä niiden tehtävät ovat?
Keneltä saat apua tarvittaessa oppimisympäristön ongelmissa?
Miksi merkkipohjaiset työkalut?

Opiskelumateriaali

Online-lähteet, luentomateriaali, ICTLAB oppimisympäristön ohjeistus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät
työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien
mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä, joista noin puolet on kontaktiopetusta (Luennot, harjoitukset)

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

(b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
(c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
(e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on hyväksytysti suorittanut vaaditut oppimistehtävät ja reflektoinut oppimistaan oppimispäiväkirjaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

26.08.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Vesa Kankare
 • Jaakko Nurmi
Vastuuhenkilö

Vesa Kankare

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää tehokkaasti XAMKin sekä koulutuksen käytössä olevia oppimisympäristöjä kuten laboratorioita ja verkkopalveluita. Tunnet informaatiotekniikan yksikön henkilöstön ja heidän vastuualueensa. Osaat nimetä ICT järjestelmien keskeiset teknologiat ja kuvata niiden tarkoituksen.
Osaat hyödyntää alalla/opiskelun aikana tarvittavia ohjelmistoja, menetelmiä ja termistöä.
Hallitset myös merkkipohjaiset komentorivityökalut ja ymmärrät niiden merkityksen työskentelysi tukena.

Sisältö

Mitä oppimisympäristöjä kyberturvallisuuden koulutuksessa käytetään ja miten niitä käytetään?
Mistä teknologioista muodostuu ICT järjestelmät ja mitkä niiden tehtävät ovat?
Keneltä saat apua tarvittaessa oppimisympäristön ongelmissa?
Miksi merkkipohjaiset työkalut?

Opiskelumateriaali

Online-lähteet, luentomateriaali, ICTLAB oppimisympäristön ohjeistus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät
työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien
mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä, joista noin puolet on kontaktiopetusta (Luennot, harjoitukset)

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

(b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
(c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
(e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on hyväksytysti suorittanut vaaditut oppimistehtävät ja reflektoinut oppimistaan oppimispäiväkirjaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.