Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidon tehovalmennusLaajuus (3 op)

Tunnus: VV00DH18

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oman kirjallisen kielitaidon parantaminen. Tavoitteena on oppia rakentamaan omia tekstejä, harjoittaa taitoa lukea opiskelumaailman tekstejä ja oppia viittaustekniikan perusteet. Tavoitteena on myös kehittää omaa kriittistä ajattelua ja oman ajattelun ilmaisemista kirjallisesti.

Sisältö

Opintojakso koostuu neljästä osa-alueesta:

Kirjoittamisen perussäännöt
Oman tekstin rakentaminen
Lukemisen taito ja tekniikat
Viittaustekniikan perusteet

Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy materiaaliin perehtymistä ja itsenäistä harjoittelua. Opintojakso suoritetaan palauttamalla pakolliset tehtävät opintojakson Moodle-alustalle.