Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: KT00DN42

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat määritellä, mitä kyberturvallisuus on?
Ymmärrät hallinnollisen kyberturvallisuuden tärkeyden, kyberturvallisuus ei ole vain tekniikkaa.
Tunnet menetelmiä kyberturvallisuuden hallintaan.
Tunnet kyberturvallisuushaavoittuvuuksia ja niiden riskinhallinnan perusteita.
Tunnet joitakin tärkeitä työkaluja puolustavan ja hyökkäävän kyberturvallisuuden alalta.
Osaat toteuttaa joitakin valittuja hallinnollisen kyberturvallisuuden tuottamien sääntöjen ja menettelytapojen käytännön teknisiä toteutuksia.
Ymmärrät kyberturvallisuuden tärkeyden yritysmaailman eri aloilla.

Sisältö

Mitä kyberturvallisuus on? Miten se määritellään? Mitä on turvallisuus? Mitä ja miten turvataan?
Kuka on vastuussa kyberturvallisuudesta?
Mikä on kyberstrategia?
Miksi hallinnollinen kyberturvallisuus on niin tärkeää?
Mitä ovat kyberturvallisuuskontrollit ja miksi ne ovat tärkeitä?
Kuinka suojautua kyberuhkilta?
Millaisia ovat haittaohjelmat?
Miten erilaiset turvallisuuden menettelytavat ja riskien hallinta liittyvät kyberturvallisuuteen?
Miten tietoverkot ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa?
Miten hakkeri toimii?
Mitä on penetraatiotestaus?
Millaisia ovat uuden polven palomuurit ja mihin niitä käytetään?
Miten toteutan joitakin valittuja turvallisuussääntöjä palomuurin avulla?
Miten kyberturvallisuus ilmenee yritysmaailman eri alueilla?

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
 • Martti Kettunen
 • Jaakko Nurmi
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä, mitä kyberturvallisuus on?
Ymmärrät hallinnollisen kyberturvallisuuden tärkeyden, kyberturvallisuus ei ole vain tekniikkaa.
Tunnet menetelmiä kyberturvallisuuden hallintaan.
Tunnet kyberturvallisuushaavoittuvuuksia ja niiden riskinhallinnan perusteita.
Tunnet joitakin tärkeitä työkaluja puolustavan ja hyökkäävän kyberturvallisuuden alalta.
Osaat toteuttaa joitakin valittuja hallinnollisen kyberturvallisuuden tuottamien sääntöjen ja menettelytapojen käytännön teknisiä toteutuksia.
Ymmärrät kyberturvallisuuden tärkeyden yritysmaailman eri aloilla.

Sisältö

Mitä kyberturvallisuus on? Miten se määritellään? Mitä on turvallisuus? Mitä ja miten turvataan?
Kuka on vastuussa kyberturvallisuudesta?
Mikä on kyberstrategia?
Miksi hallinnollinen kyberturvallisuus on niin tärkeää?
Mitä ovat kyberturvallisuuskontrollit ja miksi ne ovat tärkeitä?
Kuinka suojautua kyberuhkilta?
Millaisia ovat haittaohjelmat?
Miten erilaiset turvallisuuden menettelytavat ja riskien hallinta liittyvät kyberturvallisuuteen?
Miten tietoverkot ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa?
Miten hakkeri toimii?
Mitä on penetraatiotestaus?
Millaisia ovat uuden polven palomuurit ja mihin niitä käytetään?
Miten toteutan joitakin valittuja turvallisuussääntöjä palomuurin avulla?
Miten kyberturvallisuus ilmenee yritysmaailman eri alueilla?

Opiskelumateriaali

Ohje riskienhallintaan, Valtiovarainministeriön julkaisuja 22/2017
Virtuaalilaboratoriotöitä
Enin osa materiaalista ilmoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssin toteutus on monimuoto.
Lähiopetukseen osallistut työjärjestyksen mukaisesti. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten lähitunnit sekä itsenäiset tehtävät Learn-oppimisalustalla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

CyberLab oppimisympäristö

Opiskelijan työmäärä

- Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 42 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 93 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä sekä virtuaaliopintoja.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssilla tehdään mm. laaja riskienhallintaharjoitustehtävä yhdessä Datakeskusten perusteet kurssin kanssa. Riskianalyysin kohteen on CyberLab datakeskus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana kertyy Learn-alustan arviointikirjaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisisä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. valita soveltuvat mallit, menetelmät ja tekniikat

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuhenkilö

Martti Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä, mitä kyberturvallisuus on?
Ymmärrät hallinnollisen kyberturvallisuuden tärkeyden, kyberturvallisuus ei ole vain tekniikkaa.
Tunnet menetelmiä kyberturvallisuuden hallintaan.
Tunnet kyberturvallisuushaavoittuvuuksia ja niiden riskinhallinnan perusteita.
Tunnet joitakin tärkeitä työkaluja puolustavan ja hyökkäävän kyberturvallisuuden alalta.
Osaat toteuttaa joitakin valittuja hallinnollisen kyberturvallisuuden tuottamien sääntöjen ja menettelytapojen käytännön teknisiä toteutuksia.
Ymmärrät kyberturvallisuuden tärkeyden yritysmaailman eri aloilla.

Sisältö

Mitä kyberturvallisuus on? Miten se määritellään? Mitä on turvallisuus? Mitä ja miten turvataan?
Kuka on vastuussa kyberturvallisuudesta?
Mikä on kyberstrategia?
Miksi hallinnollinen kyberturvallisuus on niin tärkeää?
Mitä ovat kyberturvallisuuskontrollit ja miksi ne ovat tärkeitä?
Kuinka suojautua kyberuhkilta?
Millaisia ovat haittaohjelmat?
Miten erilaiset turvallisuuden menettelytavat ja riskien hallinta liittyvät kyberturvallisuuteen?
Miten tietoverkot ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa?
Miten hakkeri toimii?
Mitä on penetraatiotestaus?
Millaisia ovat uuden polven palomuurit ja mihin niitä käytetään?
Miten toteutan joitakin valittuja turvallisuussääntöjä palomuurin avulla?
Miten kyberturvallisuus ilmenee yritysmaailman eri alueilla?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurrssin toteutus on monimuoto. 50% kurssista tehdään verkossa Learn-alustalla.
Lähiopetukseen (50%) osallistut työjärjestyksen mukaisesti. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten lähitunnit sekä itsenäiset tehtävät Learn-oppimisalustalla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

- Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 28 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 107 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä sekä virtuaaliopintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisisä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. valita soveltuvat mallit, menetelmät ja tekniikat

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuhenkilö

Martti Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä, mitä kyberturvallisuus on?
Ymmärrät hallinnollisen kyberturvallisuuden tärkeyden, kyberturvallisuus ei ole vain tekniikkaa.
Tunnet menetelmiä kyberturvallisuuden hallintaan.
Tunnet kyberturvallisuushaavoittuvuuksia ja niiden riskinhallinnan perusteita.
Tunnet joitakin tärkeitä työkaluja puolustavan ja hyökkäävän kyberturvallisuuden alalta.
Osaat toteuttaa joitakin valittuja hallinnollisen kyberturvallisuuden tuottamien sääntöjen ja menettelytapojen käytännön teknisiä toteutuksia.
Ymmärrät kyberturvallisuuden tärkeyden yritysmaailman eri aloilla.

Sisältö

Mitä kyberturvallisuus on? Miten se määritellään? Mitä on turvallisuus? Mitä ja miten turvataan?
Kuka on vastuussa kyberturvallisuudesta?
Mikä on kyberstrategia?
Miksi hallinnollinen kyberturvallisuus on niin tärkeää?
Mitä ovat kyberturvallisuuskontrollit ja miksi ne ovat tärkeitä?
Kuinka suojautua kyberuhkilta?
Millaisia ovat haittaohjelmat?
Miten erilaiset turvallisuuden menettelytavat ja riskien hallinta liittyvät kyberturvallisuuteen?
Miten tietoverkot ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa?
Miten hakkeri toimii?
Mitä on penetraatiotestaus?
Millaisia ovat uuden polven palomuurit ja mihin niitä käytetään?
Miten toteutan joitakin valittuja turvallisuussääntöjä palomuurin avulla?
Miten kyberturvallisuus ilmenee yritysmaailman eri alueilla?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurrssin toteutus on monimuoto. 50% kurssista tehdään verkossa Moodle-alustalla.
Lähiopetukseen (50%) osallistut työjärjestyksen mukaisesti. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten lähitunnit sekä itsenäiset tehtävät Moodle-oppimisalustalla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

- Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 28 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 107 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä sekä virtuaaliopintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisisä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. valita soveltuvat mallit, menetelmät ja tekniikat