Siirry suoraan sisältöön

Saksa 5Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM24

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arki- ja opiskelijaelämän tilanteissa saksankielisissä maissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla kartutat erityisesti kielitaitoa, jota tarvitset, jos lähdet opiskelijavaihtoon tai ulkomaanharjoitteluun johonkin saksankieliseen maahan.
Englanniksi

Esitietovaatimukset

Saksa 1- 4 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 20.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 10

Opettaja
  • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuopettaja

Anna-Elina Hirvonen

Ryhmät
  • VV2021-2022
    Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arki- ja opiskelijaelämän tilanteissa saksankielisissä maissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla kartutat erityisesti kielitaitoa, jota tarvitset, jos lähdet opiskelijavaihtoon tai ulkomaanharjoitteluun johonkin saksankieliseen maahan.
Englanniksi

Opiskelumateriaali

KiVAKO-hankkeen tuottama verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on KiVANET-verkkokurssi, jonka opiskelu etenee viikkokohtaisen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla on kolme osiota. Ensimmäisen osion aiheet liittyvät opiskeluun ja opiskelijavaihtoon. Toisessa osiossa aiheena on asunnon vuokraaminen ja opiskelijakutsut. Kolmas osio liittyy harjoitteluun ulkomailla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso pyrkii vahvistamaan sanastoa, jota tarvitaan opiskeluvaihdossa, ulkomaisen harjoittelupaikan haussa ja ulkomaanharjoittelussa saksankielisissä maissa.

Tentit ja muut määräajat

Jokaisessa osiossa on verkkotentti ja pakollisia verkkotapaamisia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op vastaa noin 80 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Tällä opintojaksolla opit lukemaan opiskeluun liittyviä ohjeistuksia ja kertomaan mahdollisesta opiskelijavaihdostasi ja opinnoistasi sekä suullisesti että kirjallisesti. Osaat hakea harjoittelupaikkaa ja tunnet saksalaista työkulttuuria.
Opit myös viestimään asunnon vuokraamiseen liittyvissä tilanteissa. Ymmärrät kierrätykseen liittyviä ohjeita ja osaat kertoa kierrätykseen liittyvistä asioista.
Opiskelijat myös juhlivat. Pystyt osallistumaan keskusteluihin melko spontaanisti esim. kutsuilla ja kertomaan mielipiteesi tutuista asioista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso koostuu kolmesta osiosta, joista jokaisessa on arvioitavia tehtäviä ja tentti. Yhden osion arvosana (5-0) koostuu kirjallisista ja suullisista tuotoksista ja tentistä. Alin hyväksytty suoritus tentissä on 50 % maksimipistemäärästä. Koko opintojakson arvosana (5-0) muodostuu eri osioiden keskiarvosta.

Esitietovaatimukset

Saksa 1- 4 tai vastaavat tiedot