Siirry suoraan sisältöön

Espanja 1Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM58

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1 (uusin painos)

Yksilölliset oppimisväylät

Yksilöllisestä väylästä voi keskustella opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Muutamia työelämän viestintätilanteita ja espanjalaisen työkultuurin erityispiirteitä.

Tentit ja muut määräajat

ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op x 27 tuntia = 81 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Avataan opintojakson ensimmäisellä tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen (paivi.korhonen@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen näyttö (pinei tehtävä) ja kirjallinen tentti.
Määräaikaan mennessä palautetut tehtävät.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuopettaja

Elina Halonen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1 (uudistettu painos 2021), kappaleet 1-3.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot, toteutuksella aikataulutettuja tapaamisia,

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän arkitilanteet.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti, ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op x 27 tuntia = 81 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Tervehdykset ja esittäytyminen. Pienten tilausten tekeminen. Omasta perheestä kertominen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Elina Halonen (@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kotitehtävät ja kirjallinen koe.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1 (vuonna 2022 julkaistu versio)

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintää

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti Learnissa (etävalvonta Teamsissa), tarkat tiedot ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op x 27 tuntia = 81 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Avataan opintojakson ensimmäisellä tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Elsa Peltoranta (elsa.peltoranta@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen tentti

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Räätälöity Kivanet-toteutus

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opinnot

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitellaan työelämään liittyviä helppoja asiakaspalvelutilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen koe ja suullinen näyttö lokakuussa 2022.

Kansainvälinen yhteistyö

Café Lingua Rovaniemi halukkaille.

Opiskelijan työmäärä

3 op. x 27 t.=81 t . opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kerrotaan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen
paivi.korhonen@xamk.fi

Kyseessä Kivanet-toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuopettaja

Elina Halonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1, uudistettu painos.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus tiistaisin klo 16.30-18.00 ja torstaisin klo 8.15-9.45 Mikkelin kampuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämän viestintää

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 x 27h = 81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe.