Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin englantiLaajuus (5 op)

Tunnus: J00D106

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Selviydyt erilaisissa markkinoinnin suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Tunnet alan peruskäsitteet englanniksi. Tutustut yrityksen markkinointiin ja eri yrityskulttuureihin.

Sisältö

Selviydyt erilaisissa markkinoinnin suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Tunnet alan peruskäsitteet englanniksi. Tutustut markkinoinnin englannin sanastoon ja eri yrityskulttuureihin tehtävien, videoiden ja suullisten esitysten avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a) osaat käyttää johdonmukaisesti alasi keskeistä sanastoa c)osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissab) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä Ammattikorkeakoulujen englannin kielen opintojen arviointi tukeutuu eurooppalaiseen viitekehykseen perustuviin taitotasokuvauksiin.