Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuus, päivätoteutus: KTKT22SP

Tunnus: KTKT22SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Kyberturvallisuus tarkoittaa digitaalisen ja verkottuneen yhteiskunnan tai organisaation turvallisuutta. Kyberturvallisuus on tavoitetila, jossa digitaalisten tietojärjestelmien toimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa niiden toiminta turvataan.

Tietojärjestelmien ja verkkojen toiminnan häiriytyminen aiheutuu usein toteutuneesta tietoturvauhkasta, joten kyberturvallisuuteen pyrittäessä tietoturva on keskeinen tekijä. Kyberturvallisuustaitoja tarvitaan turvallisten tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja esim. teollisen internetin ratkaisujen suunnittelemisessa, testaamisessa ja ylläpitämisessä.

Kyberuhka on tietojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva haitallinen tapahtuma. Kyberturvallisuustaitoihin kuuluu varautuminen tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintaa vaarantaviin kyberuhkiin. Kyberturvallisuuteen kuuluvat toimenpiteet, joilla voidaan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden vaikutuksia.

Toteutunut kyberuhka haittaa organisaation tai järjestelmän toimintaa. Näiden kyberhäiriötilanteiden hallinta voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi varautuminen, tilannekuvan muodostaminen, torjunta ja palautuminen. Kyberhäiriötilanteet voivat olla kohtalokkaita verkottuneessa yhteiskunnassamme.

Kriittisen infrastruktuurin perusrakenteet ja palvelut ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Sen vuoksi esim. energian tuotannon ja siirron, vesihuollon, liikenteen, viestinnän, terveydenhuollon tai finanssialan tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberhäiriötilanteet voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä.

Kyberturvallisuusosaajien tarve synnyttää tuhansia työpaikkoja ja alaa haittaa merkittävä osaajapula. Kyberturvallisuus-ala avaa sinulle ovet paikallisilta markkinoilta aina kansainvälisille toimintakentille.

Lisätiedot

CYBERLAB-OPPIMISYMPÄRISTÖ JA VIRTUALLAB-PILVIPALVELU

CyberLab-oppimisympäristö koostuu CyberLab-datakeskuksesta, fyysisestä tietoverkkojen laboratoriosta ja CyberLab-koulutusluokasta. Aivan opintojesi alussa teet laboratoriotöitä perinteisesti Xamkin CyberLab -oppimisympäristössä fyysisiin laitteistoihin tutustuen. Pääset tutustumaan CyberLab-datakeskukseen, joka sisältää kaikki datakeskusten komponentit.

Hyvin pian laboratoriotyöskentely siirtyy opinnoissasi virtuaaliseen ympäristöön. VirtualLab on Xamkissa luotu ainutlaatuinen pilvipalvelualusta. VirtualLab edustaa tulevaisuuden oppimista – voit tehdä henkilökohtaisesti räätälöityjä harjoitustöitä ajasta ja paikasta riippumatta. Työskentelyyn VirtualLab-pilvipalvelussa tarvitset vain modernin selaimen.

VirtualLabin selainpohjaisuuden ansiosta koulun tiloissa tapahtuvan lähityöskentelyn jälkeen voit jatkaa laboratoriotyöskentelyä myös kotona etäyhteyden avulla. Pystyt syventymään rauhassa monipuolisiin ja hyvinkin vaativiin laboratoriotöihin. VirtualLabin avulla voit vahvistaa itsenäisesti osaamistasi matkallasi kyberturvallisuuden ammattilaiseksi.

Osaamistavoitteet

Koulutuksemme ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä. Insinööri (amk), kyberturvallisuus -koulutuksessa tietoverkot ja niiden tekniset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Opit myös ajattelemaan kyberturvallisuustilannetta mahdollisten hyökkääjien näkökulmasta.

Koulutuksen edetessä opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät tiedot hallinnollisesta

tietoturvasta, niihin liittyvistä auditoinneista sekä kyberturvallisuuden lainsäädännöstä, strategioista ja standardeista.

Koulutuksen suoritettuasi osaat toteuttaa penetraatiotestauksen eli järjestelmän testaamisen tietoturvariskien varalta. Kyberturvallisuuden opinnoissa opit suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja langattomat ratkaisut mukaan lukien. Osaat myös toteuttaa yrityksen internet-yhteyden tarvittavat tekniset ratkaisut yrityksen tietoturvasääntöjen mukaan.

Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät tiedot datakeskuksista ja osaat suunnitella ja ylläpitää turvallisia datakeskuksissa tarvittavia sovelluksia sekä automatisoida datakeskusten peruspalveluja.

Koulutus tuottaa yleistä osaamista kuten oppimisen taitoja, eettistä osaamista, työyhteisöosaamista, innovaatio-osaamista ja kieli- ja kansainvälisyysosaamista. Koulutuksen ydinosaamiseen kuuluu matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan perusosaaminen. Koulutuksen keskiössä ovat varsinainen kyberturvallisuusosaaminen ja tietoverkko-osaaminen.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
KTKT22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 180)

180
KTKT22SP-1002
Informaatioteknologian perusteet

(Valitaan kaikki)

30
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
TI00BI06 ICT-ympäristö 5
KT00DN41 Aloitusprojekti, kyberturvallisuus 5
KT00DN42 Kyberturvallisuuden perusteet 5
KT00DN43 Tietoverkkojen perusteet 5
KT00DN44 Datakeskusten perusteet 5
KTKT22SP-1003
Turvalliset tietoverkot

(Valitaan kaikki)

30
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KT00DN46 Turvallisten tietoverkkojen ylläpito 5
TI00BI12 Tietoturva 5
KT00DN45 Elektroniikka ja IoT 5
TK00BK40 Diskreetti matematiikka 1 5
KTKT22SP-1004
Turvalliset palvelut

(Valitaan kaikki)

30
TI00EB46 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
KT00DN47 Turvallisten tietoverkkojen suunnittelu 5
TI00BI10 Käyttöjärjestelmät 5
KT00DN49 Ohjelmoinnin perusteet 5
TI00BI19 Fysiikka 1 5
KT00DN48 Turvalliset web-palvelut 5
KTKT22SP-1005
Turvalliset digitaaliset järjestelmät

(Valitaan kaikki)

30
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TI00BI21 Tiedonsiirtotekniikka 5
TI00BI22 Kyberturvallisuuden matematiikka ja fysiikka 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TI00BI23 Kyberturvallisuus 5
TI00BI24 Tietoturvalaitteet 5
KTKT22SP-1006
Soveltava kyberturvallisuus

(Valitaan kaikki)

15
TI00BI25 Penetraatiotestaus 5
KT00DN54 Turvalliset reititysverkot 5
TI00EO18 Kyberturvallisuusprojekti 1 5
KTKT22SP-1007
Syventävä kyberturvallisuus

(Valitaan kaikki)

20
KT00DN53 Pilvipalvelut ja tietokannat 5
TI00BI33 Kehittynyt kyberturvallisuus 5
TI00BI26 Turvalliset yritysverkot 5
TI00EO19 Kyberturvallisuusprojekti 2 5
KTKT22SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
TI00BI38 Harjoittelu 1 10
KTKT22SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KTKT22SP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
KTKT22SP-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
TI00BI39 Harjoittelu 2 10
TI00BI40 Harjoittelu 3 10
KTKT22SP-1012
Turvalliset datakeskukset

(Valitaan kaikki)

15
KT00DN55 Skriptaus 5
KT00DO47 Datacenter application delivery 5
TI00BI30 Virtualisointi 5
KTKT22SP-1013
Kehittyneet turvalliset verkot

(Valitaan kaikki)

10
TI00BI36 Palveluntarjoajien verkot 5
TI00BI37 Optiset verkot 5
KTKT22SP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 57 71 66 31 26 31 30 41 25 41 16 15 26 31 0 30 31 10 25 31 10 16 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KTKT22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 180)

180
KTKT22SP-1002
Informaatioteknologian perusteet

(Valitaan kaikki)

30
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
TI00BI06 ICT-ympäristö 5
KT00DN41 Aloitusprojekti, kyberturvallisuus 5
KT00DN42 Kyberturvallisuuden perusteet 5
KT00DN43 Tietoverkkojen perusteet 5
KT00DN44 Datakeskusten perusteet 5
KTKT22SP-1003
Turvalliset tietoverkot

(Valitaan kaikki)

30
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KT00DN46 Turvallisten tietoverkkojen ylläpito 5
TI00BI12 Tietoturva 5
KT00DN45 Elektroniikka ja IoT 5
TK00BK40 Diskreetti matematiikka 1 5
KTKT22SP-1004
Turvalliset palvelut

(Valitaan kaikki)

30
TI00EB46 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
KT00DN47 Turvallisten tietoverkkojen suunnittelu 5
TI00BI10 Käyttöjärjestelmät 5
KT00DN49 Ohjelmoinnin perusteet 5
TI00BI19 Fysiikka 1 5
KT00DN48 Turvalliset web-palvelut 5
KTKT22SP-1005
Turvalliset digitaaliset järjestelmät

(Valitaan kaikki)

30
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TI00BI21 Tiedonsiirtotekniikka 5
TI00BI22 Kyberturvallisuuden matematiikka ja fysiikka 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TI00BI23 Kyberturvallisuus 5
TI00BI24 Tietoturvalaitteet 5
KTKT22SP-1006
Soveltava kyberturvallisuus

(Valitaan kaikki)

15
TI00BI25 Penetraatiotestaus 5
KT00DN54 Turvalliset reititysverkot 5
TI00EO18 Kyberturvallisuusprojekti 1 5
KTKT22SP-1007
Syventävä kyberturvallisuus

(Valitaan kaikki)

20
KT00DN53 Pilvipalvelut ja tietokannat 5
TI00BI33 Kehittynyt kyberturvallisuus 5
TI00BI26 Turvalliset yritysverkot 5
TI00EO19 Kyberturvallisuusprojekti 2 5
KTKT22SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
TI00BI38 Harjoittelu 1 10
KTKT22SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KTKT22SP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
KTKT22SP-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
TI00BI39 Harjoittelu 2 10
TI00BI40 Harjoittelu 3 10
KTKT22SP-1012
Turvalliset datakeskukset

(Valitaan kaikki)

15
KT00DN55 Skriptaus 5
KT00DO47 Datacenter application delivery 5
TI00BI30 Virtualisointi 5
KTKT22SP-1013
Kehittyneet turvalliset verkot

(Valitaan kaikki)

10
TI00BI36 Palveluntarjoajien verkot 5
TI00BI37 Optiset verkot 5
KTKT22SP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15