Siirry suoraan sisältöön

Suomi 3Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CW84

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata hitaita keskusteluja, kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa viestintätilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A2.1 - A2.2. Tutustut ammattialasi perussanastoon.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi passiivin, imperfektin, konditionaalin, MA-infinitiivit ja objektin käytön.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Suomi 4

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata hitaita keskusteluja, kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa viestintätilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A2.1 - A2.2. Tutustut ammattialasi perussanastoon.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi passiivin, imperfektin, konditionaalin, MA-infinitiivit ja objektin käytön.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Suomea aikuisille. Helsinki: FinnLectura. Kappaleet 1 - 4.
Muu materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutukseen kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Opetus suomeksi ja englanniksi.
Verkko-opetus tiistaisin klo 8.30 - 9.30 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45.
Tunteja ei nauhoiteta.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä toteutuksen aikana aikataulun mukaan. Toteutuksen päätyttyä tehtäviä ei voi palauttaa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä).
Reaaliaikainen verkko-opetus kaksi kertaa viikossa (90 min + 60 min) viikoilla 37 - 42 ja 44 - 50.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista, riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tunnit, harjoitukset, sanakokeet ja kaksi tenttiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomi 3 -opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d ja f. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A2.1–A2.2) fraaseja, melko monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata hitaita keskusteluja, kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa viestintätilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A2.1 - A2.2. Tutustut ammattialasi perussanastoon.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi passiivin, imperfektin, konditionaalin, MA-infinitiivit ja objektin käytön.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Suomea aikuisille. Helsinki: FinnLectura. Kappaleet 1 - 4.
Muu materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutukseen kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Opetus suomeksi ja englanniksi.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä aikataulun mukaan, viimeistään opintojakson loppuun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä).
Reaaliaikainen verkko-opetus tiistaisin klo 14.30 - 16.00 ja torstaisin klo 8.30 - 9.30.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista, riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot ja harjoitukset. Kaksi tenttiä. Sovitaan tarkemmmin opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomi 3 -opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d ja f. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A2.1–A2.2) fraaseja, melko monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • ITMI18SP
  Information technology, päivätoteutus
 • T8715SN
  Environmental engineering, full-time studies
 • EEMI19SP
  Environmental engineering, full-time studies
 • ITMI19SP
  Information technology, päivätoteutus
 • WMMI20KP
  Wellbeing Management, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata hitaita keskusteluja, kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa viestintätilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A2.1 - A2.2. Tutustut ammattialasi perussanastoon.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi passiivin, imperfektin, konditionaalin, MA-infinitiivit ja objektin käytön.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutukseen kuuluu verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Opetus suomeksi ja englanniksi.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kolmena yleisenä tenttipäivänä. Nämä tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä).
Verkko-opetus tistaisin klo 14.30 - 16 ja torstaisin klo 8.30 - 9.30.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot ja harjoitukset. Kaksi tenttiä. Sovitaan tarkemmmin opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomi 3 -opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d ja f. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A2.1–A2.2) fraaseja, melko monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 30.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata hitaita keskusteluja, kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa viestintätilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A2.1 - A2.2. Tutustut ammattialasi perussanastoon.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi passiivin, imperfektin, konditionaalin, MA-infinitiivit ja objektin käytön.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutukseen kuuluu verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Opetus suomeksi ja englanniksi.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kolmena yleisenä tenttipäivänä. Nämä tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä).
Verkko-opetus tistaisin klo 14.30 - 16 ja torstaisin klo 8.30 - 9.30.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot ja harjoitukset. Kaksi tenttiä. Sovitaan tarkemmmin opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomi 3 -opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d ja f. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A2.1–A2.2) fraaseja, melko monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.