Siirry suoraan sisältöön

Lär dig mera svenska!Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00DJ27

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Ritva Saira
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Osaamistavoitteet

Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti. Vähimmäistaitotaso eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) B1.

Sisältö

Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa?
Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin?
Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.

Oppimateriaalit

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti. Vähimmäistaitotaso eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) B1.

Sisältö

Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa?
Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin?
Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu vain verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintää

Opiskelijan työmäärä

Viisi opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija parantaa ruotsin taitoaan omista lähtökohdistaan valitsemalla itselleen sopivat tehtävät. Tehtävät ovat eritasoisia ja laajuudeltaan erilaisia. Puhumisen tehtävässä on verkkotapaamisia pienryhmässä, muuten opiskelija voi aikatauluttaa opiskelunsa itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Lär dig mera svenska! on valinnainen ammattiruotsin tai vastaavantasoisen opintojakson jälkeen suoritettava opintojakso. Sillä ei voi korvata varsinaista ammattiruotsin opintojaksoa, joka antaa kielilain edellyttämät tutkintotodistusmerkinnät ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja valinnaisessa suullisessa tehtävässä aktiivista osallistumista pienryhmätapaamisiin verkossa.

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Mira Kettunen
Vastuuopettaja

Mira Kettunen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti. Vähimmäistaitotaso eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) B1.

Sisältö

Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa?
Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin?
Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu vain verkossa.

Opiskelijan työmäärä

Viisi opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lär dig mera svenska! on valinnainen ammattiruotsin tai vastaavantasoisen opintojakson jälkeen suoritettava opintojakso. Sillä ei voi korvata varsinaista ammattiruotsin opintojaksoa, joka antaa kielilain edellyttämät tutkintotodistusmerkinnät ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja aktiivista osallistumista verkko-opetukseen.

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.