Siirry suoraan sisältöön

TietoturvallisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DS12

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Janne Turunen
  • Marko Oras

Osaamistavoitteet

Ymmärrät ja tunnet tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja periaatteet. Osaat suojata oman toimintasi ja pystyt tunnistamaan yleisimmät tietoturvallisuusuhat.
Kykenet tunnistamaan sekä arvioimaan tietoriskien vakavuuden sekä tekemään parannusehdotuksia.
Tunnet tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Mitä on tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus?
Miten tietoturvallisuus vaikuttaa yrityksen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen?
Kuinka tietoturvaa suunnitellaan ja kehitetään jatkuvuuden turvaamiseksi?
Minkälaisia erilaisia tietoriskejä työelämään liittyy ja miten osaat tunnistaa ne?
Mitkä ovat keskeisimmät lait, asetukset ja standardit, jotka liittyvät tietoturvallisuuteen?
Mitä on hakkerointi? Onko se hyvä vai paha?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
  • Janne Turunen
Vastuuhenkilö

Janne Turunen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Ymmärrät ja tunnet tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja periaatteet. Osaat suojata oman toimintasi ja pystyt tunnistamaan yleisimmät tietoturvallisuusuhat.
Kykenet tunnistamaan sekä arvioimaan tietoriskien vakavuuden sekä tekemään parannusehdotuksia.
Tunnet tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Mitä on tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus?
Miten tietoturvallisuus vaikuttaa yrityksen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen?
Kuinka tietoturvaa suunnitellaan ja kehitetään jatkuvuuden turvaamiseksi?
Minkälaisia erilaisia tietoriskejä työelämään liittyy ja miten osaat tunnistaa ne?
Mitkä ovat keskeisimmät lait, asetukset ja standardit, jotka liittyvät tietoturvallisuuteen?
Mitä on hakkerointi? Onko se hyvä vai paha?

Aika ja paikka

Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojakson alkaessa. Ei maksullista materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutusmuotona ainoastaan itsenäinen verkko-opiskelu.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Keskimäärin 130 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alkaessa.